§ 214 Suolijärven Tenniskenttä Oy:n sopimuksen jatkaminen ja muuttaminen tilasta Viiala RN:o 2:105

Lataa  Kuuntele 

TRE:1050/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

7.2.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistösihteeri Marjut Malo-Siltanen, puh. 040 801 6776, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Suolijärven Tenniskenttä Oy:lle on vuokrattu tilasta Viiala RN:o 2:105 (837-585-2-105-V0003) noin 800 m²:n suuruinen tenniskenttäalue. Vuokrasopimus päättyy 30.4.2020.

Alueen tämänhetkinen vuosivuokra on 409,54 euroa ja elinkustannusindeksiin sidottu perusvuokra on 20,81 euroa.

Yhtiö on pyytänyt vuokrasopimuksen voimassaoloajan jatkamista.  Maankäytönsuunnittelulla ei ole asemakaavallista huomautettavaa sopimuksen jatkamisen suhteen, joten sopimuksen voimassaoloaikaa voitaisiin jatkaa kymmenellä vuodella 1.5.2020 - 30.4.2030.

Vuokra-alueen eteläpuolella Mäkipuistossa on noin 211 m²:n sorapintainen alue, jossa tenniskentän käyttäjät ovat pysäköineet autonsa. Liikenne- ja vihersuunnittelun pyynnöstä alue tulisi liittää tenniskenttäalueen vuokrasopimukseen.

Tenniskenttäalueen vuokran tarkistuksen jälkeen ja noin 211 m²:n suuruisen alueen liittäminen tenniskenttäalueeseen, vahvistetaan yhteensä noin 1011 m²:n suuruiselle alueelle 1.5.2020 alkaen uudeksi perusvuokraksi 28,93 euroa (tämänhetkinen vuosivuokra 569,25 euroa).

Muut vuokraehdot pysyisivät ennallaan.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

Suolijärven Tenniskenttä Oy:lle vuokratun noin 800 m²:n suuruisen tenniskenttäalueen tilasta Viiala RN:o 2:105 (837-585-2-105-V0003) vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa jatketaan kymmenellä vuodella 1.5.2020 - 30.4.2030.

Vuokrasopimusta muutetaan siten, että tenniskenttäalueeseen liitetään noin 211 m²:n suuruinen alue tenniskentän käyttäjien pysäköintiä varten.

Alueelle vahvistetaan 1.5.2020 alkaen elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 28,93 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 569,25 euroa). Muut vuokraehdot pysyvät ennallaan.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere