§ 575 Suomi Camping Oy:lle vuokratun Härmälän leirintäalueen vuokrasopimuksen jatkaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:5255/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

3.9.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tila-asiantuntija Anne Karinen, puh. 050 516 9189, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki, Tampereen tilakeskus liikelaitos on vuokrannut (Dno TRE:4259/02.07.03/2014 §121) Suomi Camping Oy:lle Tampereen kaupungin omistaman, Härmälän kaupunginosassa sijaitsevan leirintäalueen (837-301-9905-0000) sillä olevine rakennuksineen, rakennelmineen, laitteineen, toimintaominaisuuksineen ja irtaimistoineen Suomi Camping Oy:lle ajaksi 1.1.2016 - 31.12.2020.

Härmälän leirintäalue sijaitsee alueella, jota on tarkoitus kaavoittamalla kehittää, mutta leirintäaluetoimintaa voidaan nykyisellään alueella jatkaa. Vuokralaisen kanssa on neuvoteltu vuokrasopimuksen jatkamisesta viiden (5) vuoden määräajaksi. Vuokrasopimuksen mukainen perusvuokra on 24 600 euroa sekä kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin siten, että perusindeksi on toukokuun 2015 indeksiluku ja tarkistusindeksi kunkin vuoden toukokuun indeksiluku. Vuokraa korotetaan vuosittain indeksin muutoksen mukaisesti.

Vuokralaisella pitää olla toimintansa edellyttämät viranomaisten myöntämät luvat. Vuokralainen ylläpitää turvallisuussuunnitelman ajantasaisena. Vuokra-aluetta saa käyttää ainoastaan leirintä-, vapaa-ajanpalvelutoiminnan sekä edellisiin liittyvien muiden palvelutoimintojen harjoittamiseen. Vuokralaisen vastuut ja velvollisuudet on määritetty vuokrasopimuksessa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on rakennusten, tilojen ja niihin liittyvien alueiden vuokraamisesta.

Päätös

Suomi Camping Oy:n (y-tunnus: 2332771-9) vuokrasopimusta Härmälän leirintäalueesta, joka on tehty määräaikaiseksi, jatketaan määräajan päätyttyä. Määräaikainen sopimus päättyy 31.12.2020. Uusi sopimus tehdään 1.1.2021 alkaen viiden (5) vuoden määräajaksi. Muut vuokrausehdot ovat nykyisen vuokrasopimuksen mukaiset.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere