§ 271 Suostumuksen antaminen Tilaomaisuuden hallinnalle alueen edelleen vuokraamiseen

Lataa  Kuuntele 

TRE:1984/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

19.3.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistösihteeri Marjut Malo-Siltanen, puh. 040 801 6776, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tilaomaisuuden hallinnalle on vuokrattu 1.1.2012 - 31.12.2041 vuokrasopimuksella 33055 m²:n suuruinen tontti 837-129-824-2 os. Joukahaisenkatu 7 (Tampereen Uintikeskus).

Tilaomaisuuden hallinta pyytää kaupungilta lupaa saada edelleen vuokrata tontilta 837-129-824-2 Telia Finland Oyj:lle noin 100 m²:n suuruisen alueen siten, että sopimus alkaa 1.4.2019 ja päättyy 31.3.2039.

Tontin vuokrasopimuksen ehtojen mukaan vuokramiehellä ei ole oikeutta alivuokrata tai muutoin luovuttaa vuokra-aluetta tai osaa siitä kolmannelle ellei vuokranantaja anna tähän kirjallista suostumustaan.

Tilaomaisuuden hallinnalle voitaisiin antaa maanomistajan suostumus edelleen vuokraukseen.

Päätös

Annetaan maanomistajan suostumus tontin haltijalle Tilaomaisuuden hallinnalle edelleen vuokraukseen noin 100 m²:n suuruisesta alueesta tontista 837-129-824-2 Telia Finland Oyj:lle 1.4.2019 - 31.3.2039.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere