§ 181 Suostumuksen antaminen Tredu-Kiinteistöt Oy:lle edelleen vuokraamiseen

Lataa  Kuuntele 

TRE:753/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

5.2.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistösihteeri Marjut Malo-Siltanen, puh. 040 801 6776, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tredu-Kiinteistöt Oy:lle on vuokrattu 31.12.2012 - 30.12.2062 vuokrasopimuksella 93020 m²:n suuruinen tontti 837-65-7059-1.   Kaupunki on vuokrannut myös 31.1.2020 päättyvällä vuokrasopimuksella tontilta 1 noin 100 m²:n suuruisen alueen matkaviestintukiaseman paikkaa varten Telia Finland Oyj:lle.  Maanvuokrasopimusta ei jatketa.

Tredu-Kiinteistöt Oy pyytää kaupungilta lupaa saada edelleen vuokrata Telia Finland Oyj:lle noin 100 m²:n suuruisen alueen tontista 837-65-7059-1.

Tontin 1 vuokrasopimuksen kohdan 7 mukaan vuokralaisella ei ole oikeutta alivuokrata tai muutoin luovuttaa vuokra-aluetta tai osaa siitä kolmannelle ellei vuokranantaja anna tähän kirjallista suostumustaan.

Kiinteistötoimi katsookin, että Tredu-Kiinteistöt Oy:lle voitaisiin antaa maanomistajan suostumus edelleen vuokraukseen 1.2.2020 - 30.12.2062.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.                                         

Päätös

Tredu-Kiinteistöt Oy:lle annetaan maanomistajan suostumus edelleen vuokraukseen noin 100 m²:n suuruisesta alueesta tontista 837-65-7059-1 Telia Finland Oyj:lle.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere