§ 520 Suostumuksen antaminen maa-alueen edelleen vuokraamiseen Keskustorilla

Lataa  Kuuntele 

TRE:2907/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

3.7.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistosihteeri Erja Parkkali, puh. 050 517 7052, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtajan 2. varahenkilö asunto- ja kehityspäällikkö Auli Heinävä, puh. 040 800 7391, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualueelle on kiinteistöjohtajan 1. varahenkilön päätöksellä luovutettu 263 m2:n kokoinen maa-alue Keskustorilta ratikkakahvilan sijoittamista varten ajaksi 13.5.2019 – 30.5.2024. Kaupunkiympäristön palvelualue on kaupungin keskustan kehittämisen Kolmikantasopimukseen 2019–2021 perustuen luovuttanut alueen ja vuokrannut kahvilatilat Tampere Tunnetuksi ry:lle. Kaupunkiympäristön palvelualueen ja yhdistyksen välisessä sopimuksessa on ehto, jonka mukaan vuokralainen ei saa ilman vuokranantajan kirjallista lupaa siirtää vuokraoikeuttaan toiselle. Kahvilatoimijaksi on kilpailutuksen kautta valittu Brander Oy. Jotta yhdistys voi vuokrata tai luovuttaa maa-alueen edelleen Brander Oy:lle, tarvitaan maanomistajan suostumus.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on rakennusten, tilojen ja niihin liittyvien alueiden vuokraamisesta.

Päätös

Maanomistaja antaa suostumuksen siihen, että Tampere Tunnetuksi ry edelleen vuokraa ratikkakahvilaa varten luovutetun 263 m2:n kokoisen maa-alueen Keskustorilta Brander Oy:lle ajaksi 1.7.2019–30.6.2021 maanomistajan hyväksymin vuokraehdoin. Tämän jälkeen vuokra-aika voi Kaupunkiympäristön palvelualueen ja Tampere Tunnetuksi ry:n väliseen sopimukseen merkityn optio-oikeuden perusteella jatkua 12 kuukauden jaksoissa enintään 30.5.2024 asti.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtajan 2. varahenkilö asunto- ja kehityspäällikkö Auli Heinävä

Organisaatiotieto

Tampere