§ 406 Suostumuksen antaminen viemäriputkien varastoalueeseen vesialueella 837-607-1-31

Lataa  Kuuntele 

TRE:3202/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

26.5.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Maanhankintapäällikkö Ari Kilpi, puh 050 346 9311, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy on rakentamassa siirtoviemäriä Raholan puhdistamolta Pirkkalan Satamakadulle. Siirtoviemäri (d 800) sijoitetaan Pyhäjärven pohjaan ja yhtiö on saanut sijoittamiselle vesilain mukaisen sijoitusluvan aluehallintovirastolta. Yhtiö on esittänyt kiinteistötoimelle, että siirtoviemäriputkille tulisi saada varastointialue ennen pohjapainotusta kaupungin omistamalta vesialueelta 837-607-1-31. Alue sijoittuu lähelle Raholan puhdistamoa ja se oli kooltaan 60 m x  400 m. Varastoalue olisi käytössä 6/2020-11/2020 välisen ajan, jolloin siirtoviemärin rakentaminen Pyhäjärveen tapahtuu.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:lle annetaan suostumus käyttää vesialueella 837-607-1-31 noin 60 m x 400 m:n suuruista aluetta viemäriputkien varastoalueena 6/2020-11/2020 välisen ajan. Alue merkitty liitekarttaan.  Alueen käytöstä ei peritä korvausta. Varastoalue tulee merkitä selkeästi ja rajata siten, ettei siitä aiheudu vaaraa vesialueella liikkuville. Käytön jälkeen alue tulee ennallistaa.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere