§ 183 Suun terveydenhuollon tilojen vuokraaminen Coxa Oy:ltä

Lataa  Kuuntele 

TRE:1078/02.07.03/2019

Päätöspäivämäärä

8.2.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tila-asiantuntija Anne Karinen, puh. 050 516 9189, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki on vuokrannut 10.12.2014 tehdyllä Tilakeskuksen toimitusjohtajan tekemällä päätöksellä Coxa Oy:ltä osoitteesta Biokatu 6 tilaa suun terveydenhoidon käyttöön 864 m2 ja yhteiskäyttötilaa 184,5 m2. Coxa Oy on irtisanonut vuokrasopimuksen. Toiminnalle tarpeelliset uudet tilat vuokrattiin Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä 1.9.2018 alkaen, mutta suun terveydenhoidolle jäi vielä tarve käyttää eräitä tiloja Coxa Oy:n omistamissa tiloissa.

Näistä tiloista on neuvoteltu uusi sopimus Coxa Oyn kanssa.

Tampereen kaupunki vuokraa 115,4 m2:n suuruisen tilan ajaksi 1.11.2018 - 31.8.2019 Coxan laajennusosasta, osoitteesta Niveltie 4. Tilaan sisältyy myös PSHP:n kanssa yhteiskäyttöisiä tiloja. Pääomavuokra tiloista on 1 454 euroa kuukaudessa sekä arvonlisävero. Lisäksi maksetaan hoitovuokraa 1 038 euroa kuukaudessa sekä arvonlisävero. Hoitovuokraan sisältyy korvaus lämmityksestä, vedestä ja sähköstä. Muut ehdot vuokrasopimuksen mukaan.

Päätös

Coxa Oy:ltä (y-tunnus 1648705-2) vuokrataan 115,4 m2:n suuruinen tila osoitteesta Niveltie 4 ajaksi 1.11.2018 - 31.8.2019 käytettäväksi suun terveydenhuollon, erikoishoidon ja koulutusyksikön tilana.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere