§ 270 Taatalan palvelutalon yhteisten tilojen vuokrasopimus

Lataa  Kuuntele 

TRE:762/02.07.03/2019

Päätöspäivämäärä

19.3.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tila-asiantuntija Anne Karinen, puh. 050 516 9189, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Coronaria Hoiva Oy on irtisanonut Taatalan palvelutalon sopimuksen päättymään 21.12.2018. Palvelutalon kotihoito, palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen järjestetään nykyisille asiakkaille heidän nykyisiin asuntoihinsa väliaikaisesti ns. Koukkuniemen hybridipalveluna, jossa yksikölle nimetään kaupungilta yksikön johtaja. Väliaikaisen toiminnan on suunniteltu jatkuvan 31.3.2019 saakka.

Alkuvuonna 2019 Taatalan palvelutaloon kilpailutetaan uusi konsepti. Kilpailutettavan konseptin edellytetään tukevan kaupungin palvelurakennemuutosta, joka ilman tätä sopimuksen irtisanomista olisi tehty alkuperäisen sopimuskauden päätyttyä 30.4.2020. Kilpailutus pyritään tekemään siten, että uusi palveluntuottaja aloittaa uuden konseptin mukaisen toimintansa 1.4.2019. Väliaikaisen toiminnan ajaksi tulee kiinteistön omistajan kanssa tehdä vuokrasopimus Taatalan palvelutalon yhteisten tilojen osalta. Kiinteistön omistaa Tampereen Vanhuspalveluyhdistys.

Ikäihmisten palvelulinjapäällikkö Ella Suojalehto on päättänyt tilan vuokrauksesta päätöksellään 31.1.2019 § 31. Palvelulinjapäällikkö ei ole ollut toimivaltainen päättämään kaupungin palvelutoimintaan tarvittavista tiloista, joten palvelulinjapäällikkö Ella Suojalehdon vuokrauspäätös 31.1.2019 § 31 tulee kumota.

Tampereen kaupunki uudisti organisaatiotaan 1.1.2017 alkaen. Toimintatavan muutoksen seurauksena Tampereen Tilakeskus liikelaitoksen liiketoiminta myytiin perustettavalle yhtiölle Tampereen Tilapalvelut Oy:lle. Tilakeskus liikelaitoksessa ollut tilaomaisuus jäi kaupungin omistukseen ja mm. kaikki tilojen vuokraukseen liittyvät tehtävät siirtyi kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän hoidettavaksi 1.1.2018 alkaen.

Päätös

Hyväksyn ja allekirjoitan Tampereen Vanhuspalveluyhdistys ry:n kanssa tehtävän vuokrasopimuksen ikäihmisten palvelujen käytössä olevista Taatalan palvelukeskuksen yhteistiloista. Vuokrasopimus on voimassa 22.12.2018 alkaen toistaiseksi, irtisanomisaika yksi kuukausi. 

Tällä hetkellä palvelutalon kotihoito, palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen järjestetään nykyisille asukkaille väliaikaisesti kaupungin omana palvelutuotantona, arvioiden 31.3.2019 saakka. Uuden palveluntuottajan on tarkoitus aloittaa kohteessa uuden konseptin mukaisen toimintansa 1.4.2019. 

Tampereen kaupunki uudisti organisaatiotaan 1.1.2017 alkaen. Toiminta-tavan muutoksen seurauksena Tampereen Tilakeskus liikelaitoksen liiketoiminta myytiin perustettavalle yhtiölle Tampereen Tilapalvelut Oy:lle. Tilakeskus liikelaitoksessa ollut tilaomaisuus jäi kaupungin omistukseen ja mm. tilojen vuokraukseen liittyvät tehtävät siirtyi kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän hoidettavaksi 1.1.2018 alkaen.

Tällä päätöksellä kumotaan Ikäihmisten palvelulinjapäällikkö Ella Suojalehdon 31.1.2019 § 31 tekemä päätös.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere