§ 627 Tammelan Stadion- rakennushanke - Tampereen kaupungin ja Tampereen tilapalvelut Oy:n välinen sopimus projektin johtamisesta kilpailutus- ja KAS-vaiheessa

TRE:5920/10.03.06/2019

Päätöspäivämäärä

27.9.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 19.8.2019 § 340 Tammelan stadion -hankkeen suunnittelun aiesopimuksen. Aiesopimuksen tarkoitus on hankkeen suunnittelun ja toteutuksen valmistelu niin, että se voidaan suunnitella ja toteuttaa allianssiselvityksessä (22.3.2019) kuvatulla integroidulla projektitoteutusmallilla (IPT). Sopijapuolet Tampereen kaupunki, YIT ja JKMM jatkavat yhdessä hankkeen suunnittelua stadionin kilpailutuksen jälkeen tavoitteena allianssitoteutuksen kehitysvaiheen käynnistäminen 31.1.2020 mennessä, rakentaminen 2021-2022 ja käyttöönotto kesällä 2023. Kaupunki kilpailuttaa stadionin toteutuksen julkisena hankinta ennen kehitysvaiheen (KAS) käynnistämistä siten, että YIT ei osallistu hankinnan valmisteluun, mutta voi osallistua tarjouskilpailuun.

Tämän toteutussopimuksen kohteena olevalla projektilla tarkoitetaan Tammelan stadion -hankkeen kilpailutus- ja kehitysvaiheen (ns. KAS-vaihe) johtamista Tampereen kaupungin valtuuttamana IPT-hankkeen aiesopimuksen 19.8.2019 ja tarveselvityksen 17.1.2017 mukaisesti.

Sopimuksessa sovitaan sopijapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista projektin IPT-hankkeen kilpailutus- ja KAS-vaiheen aikana. Toteutusvaiheen tehtävistä laaditaan myöhemmin erillinen sopimus.

Tammelan stadionia koskevan integroitu projektitoteutus -mallilla (IPT) toteutet-tavan hankkeen on arvioitu olevan noin 100 M€ suuruinen, josta kaupungin julkisena hankintana toteutettavan stadionprojektin osuus on noin 22.000.000 euroa asunto- ja kiinteistölautakunnan 4.9.2019 § 123 talousarvioesityksen mukaisesti. Koko IPT-hankkeen arvo ja stadionin hankintahinta tarkentuvat IPT-hankkeen kehitysvaiheessa, joka alkaa helmikuussa 2020.

Tämä sopimus perustuu Tilaajan ja Toteuttajan väliseen palvelu- ja yhteistyösopimukseen 2019 ja on sen liitteen 2 kohdassa 3.3 mainittu hankekohtainen toteutussopimus.

Päätös

Päätös hyväksytään.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere