§ 340 Tammelan koulun väistötilan vuokrasopimuksen hyväksyminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:2932/02.07.03/2019

Päätöspäivämäärä

18.4.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tila-asiantuntija Anni Andrejeff, puh. 040 630 9358, etunimi.sukunimi@tampere.fi, hankepäällikkö Antti Lakka, puh. 040 553 8008, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 040 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereella Ilmarinkatu 17:ssa sijaitseva Tammelan koulun tiilirakennus korjataan tai uusitaan lähivuosina. Väistötilaa tarvitaan perusparannuksen ajaksi ja ennen perusparannusta sisäilmaongelmista aiheutuvaan tilatarpeeseen. Väistötilaa voidaan tarvittaessa käyttää myös myöhemmin mahdollisesti toteutuvan Tammelan koulun jugend-rakennuksen perusparannuksen aikana väistötilana.

Tampereen Tilapalvelut Oy järjesti tarjouskilpailun väistötilan vuokraamisesta Tammelan koulun tontille avoimella hankintamenettelyllä. Määräaikaan mennessä tarjouksen tekivät: Parmaco Oy ja Cramo Adapteo Oy. Valintaperusteena oli hinnaltaan halvin tarjous. Edullisimman tarjouksen teki Parmaco Oy. Tampereen Tilapalvelut Oy on tehnyt 15.4.2019 toimittajan valintapäätöksen ja tiedottanut siitä tarjoajille.

Vähimmäisvuokra-aika on 36 kk (5.10.2019–4.10.2022), jonka jälkeen vuokralaisella on optio jatkaa vuokrakautta. Mikäli option käytöstä ei ole ilmoitettu, tai sopimusta ole kirjallisesti irtisanottu vähintään 12 kk ennen vähimmäisvuokra-ajan päättymistä, jatkuu vuokrasopimus alkuperäisen vuokrasopimuksen mukaisilla ehdoilla optioajaksi sovitulla vuokralla. Vuokran määrä on vähimmäisvuokra-aikana 54 000 €/kk (+ alv %). Optiovuokra-ajalla vuokran määrä on 23 700 €/kk (+ alv%). Vuokra on kiinteä, eikä sitä ole sidottu indeksiin. Vuokrattavan rakennuksen kerrosala on 1 675,5m2.

Asiakkaan tilaamat ja hyväksymät lisätyöt pääomitetaan vähimmäisvuokra-ajan vuokraan. Pääomitettaviin lisätöihin lisätään rahoituskulu 2%.

Liitteet:

1. Vuokrasopimus

2. Tammelan koulun väistötilan tarjousten avauspöytäkirja

3. Tampereen Tilapalvelut Oy:n Tammelan koulun väistötilan toimittajan valintapäätös 15.4.2019.

 

Päätös

Hyväksyn Parmaco Oy:n (vuokranantaja, y-tunnus 2465039-0) ja Tampereen kaupungin (vuokralainen, Y-tunnus 0211675-2) välisen vuokrasopimuksen väistötiloista Tammelan koulun väistötiloiksi allekirjoitettavaksi Parmaco Oy:n kanssa ja väistötilan toimittamisen Tammelan koulun tontille.

Allekirjoitettu vuokrasopimus sitoo vuokranantajaa heti, ja vuokralaista kun päätös on saanut lainvoiman.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere