§ 452 Tammelan stadionin lisäkatsomoihin liittyvien erillisselvitysten tilaaminen JKMM Arkkitehdit Oy:ltä ja Pohjola Rakennus Oy Suomelta

Lataa  Kuuntele 

TRE:3579/02.07.01/2020

Päätöspäivämäärä

15.6.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hankepäällikkö Antti Lakka, puh. 040 553 8008, etunimi.sukunimi@tilapa.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 040 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 9.3.2020 § 340 Tammelan stadionin IPT- ja allianssihankkeen kehitysvaiheen sopimukset. Sopimusten tarkoitus on hankesuunnitelman laatiminen ja toteutuksen valmistelu niin, että se voidaan toteuttaa allianssiselvityksessä (22.3.2019) kuvatulla integroidulla projektitoteutusmallilla (IPT).

Kehitysvaiheen aikana on ilmennyt tarve selvittää, voidaanko stadionin katsomopaikkojen määrää lisätä suunnitellusta 6000 paikasta 8000 paikkaan, jolloin stadion täyttäisi UEAFA kategoria 4:n keskeiset vaatimukset. Toimeksiannon tarkoitus on selvittää katsomopaikkojen kasvattamisen reunaehdot kuten muutoksen vaikutukset stadionin kaavanmukaisuuteen, arkkitehtuuriin, rakenteiden toteutettavuuteen, yleisöpalvelutilojen riittävyyteen, paloturvallisuuteen, hankkeen aikatauluun ja kustannuksiin.

Selvityksen tilaaminen suorahankintana on perusteltua, sillä toimittajat osallistuvat parhaillaan Tammelan stadionin allianssihankkeeseen allianssin osapuolina ja heidät on valittu osapuoliksi julkisen hankintamenettelyn kautta. Erillisselvityksessä noudatetaan allianssisopimuksessa hyväksyttyä hinnoittelu- ja kompensaatioperiaatetta.

Kiinteistöjohtaja päättää Hs § 37 kohta 4) Irtaimen omaisuuden sekä palvelujen hankinta, luovuttaminen ja vuokraus sekä sopimusten hyväksyminen lautakunnan pavun mukaisesti.

Päätös

Hankintayksikkö valitsee Tammelan stadionin katsomopaikkojen kasvattamisen reunaehtoja koskevan selvityksen toimittajaksi arkkitehtikilpailun voittaneen työn tekijän JKMM Arkkitehdit Oy:n (Y-​tunnus 2676548-​2) arkkitehti-, rakenne- ja paloteknisen suunnittelun osalta. Hankinnassa noudatetaan tarjouksen mukaista palveluhinnastoa ja sen arvonlisäveroton kattohinta on 29.000 euroa.

Hankintayksikkö valitsee Tammelan stadionin katsomopaikkojen kasvattamisen reunaehtoja koskevan selvityksen toimittajaksi Pohjola Rakennus Oy Suomen (Y-​tunnus 2539942-5) projektin johtamisen suunnittelun osalta. Hankinnassa noudatetaan tarjouksen mukaista palveluhinnastoa ja sen arvonlisäveroton kattohinta on 3.722 euroa. Tilaajavastuulain mukaiset asiat on selvitetty.

Hankintasopimus ei synny vielä hankintapäätöksen tiedoksiannosta,​ vaan vasta kun päätös on saanut lainvoiman.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere