§ 625 Tammelan stadionin toteuttajan hankintaan liittyvä tarjoajien valinta

Lataa  Kuuntele 

TRE:5982/02.07.01/2019

Päätöspäivämäärä

27.9.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hankepäällikkö Antti Lakka, puh. 040 553 8008, etunimi.sukunimi@tilapa.fi ja hankeinsinööri Panu Hirvonen, puh. 040 806 4055, etunimi.sukunimi@tilapa.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 040 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 19.8.2019 § 340 Tammelan stadion -hankkeen suunnittelun aiesopimuksen. Aiesopimuksen tarkoitus on hankkeen suunnittelun ja toteutuksen valmistelu niin, että se voidaan suunnitella ja toteuttaa allianssiselvityksessä (22.3.2019) kuvatulla integroidulla projektitoteutusmallilla (IPT). Sopijapuolet Tampereen kaupunki, YIT ja JKMM jatkavat yhdessä hankkeen suunnittelua stadionin kilpailutuksen jälkeen tavoitteena allianssitoteutuksen kehitysvaiheen käynnistäminen 31.1.2020 mennessä, rakentaminen 2021-2022 ja käyttöönotto kesällä 2023. Kaupunki kilpailuttaa stadionin toteutuksen julkisena hankintana ennen kehitysvaiheen (KAS) käynnistämistä siten, että YIT ei osallistu hankinnan valmisteluun, mutta voi osallistua tarjouskilpailuun.

Stadionin toteuttajan hankinta ylittää EU:n hankintarajan ja se toteutetaan avoimella hankintamenettelyllä. Hankintailmoituksessa ja alustavassa tarjouspyynnössä pyydetään toimittajia lähettämään osallistumishakemus osallistuakseen tarjouskilpailuun. Määräaikaan 20.9.2019 mennessä osallistumisilmoituksen jättivät Pohjola Rakennus Oy Suomi, SRV Rakennus Oy ja YIT Suomi Oy, jotka kaikki täyttävät alustavan tarjouspyynnön mukaiset osallistumisvaatimukset. Alustavan tarjouspyynnön mukaan Tilaaja valitsee soveltuvuusvaatimukset täyttäneistä ehdokkaista tarjouskilpailuun 3-5 parasta käyttäen valintaperusteena pisteytettäviä yritysreferenssejä. Mikäli soveltuvuusvaatimukset täyttäviä ehdokkaita on enintään viisi, voi tilaaja valita kaikki ehdokkaat jatkoon ilman arviointia.

Päätös

Tammelan Stadionin toteuttajan hankinnan tarjousvaiheeseen valitaan seuraavat osallistumishakemuksensa lähettäneet ehdokkaat: Pohjola Rakennus Oy Suomi, SRV Rakennus Oy ja YIT Suomi Oy.

Päätös sitoo ehdokkaita heti ja Tampereen kaupunkia kun päätös on saanut lainvoiman.

Valituille yrityksille lähetetään kutsu Tammelan Stadionin toteuttajan hankinnan tarjousvaiheeseen ja pyydetään jättämään alustava tarjous hankinta-asiakirjoissa määritetyllä tavalla.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere