§ 657 Tammelan stadionin toteuttajan hankintaan liittyvä tarjoajien valinta

TRE:5982/02.07.01/2019

Päätöspäivämäärä

21.10.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hankepäällikkö Antti Lakka, puh. 040 553 8008, etunimi.sukunimi@tilapa.fi, hankeinsinööri Panu Hirvonen, puh. 040 806 4055, etunimi.sukunimi@tilapa.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 040 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 19.8.2019 § 340 Tammelan stadion -hankkeen suunnittelun aiesopimuksen. Aiesopimuksen tarkoitus on hankkeen suunnittelun ja toteutuksen valmistelu niin, että se voidaan suunnitella ja toteuttaa allianssiselvityksessä (22.3.2019) kuvatulla integroidulla projektitoteutusmallilla (IPT). Sopijapuolet Tampereen kaupunki, YIT ja JKMM jatkavat yhdessä hankkeen suunnittelua stadionin kilpailutuksen jälkeen tavoitteena allianssitoteutuksen kehitysvaiheen käynnistäminen 31.1.2020 mennessä, rakentaminen 2021-2022 ja käyttöönotto kesällä 2023. Kaupunki kilpailuttaa stadionin toteutuksen julkisena hankintana ennen kehitysvaiheen (KAS) käynnistämistä siten, että YIT ei osallistu hankinnan valmisteluun, mutta voi osallistua tarjouskilpailuun.

Stadionin toteuttajan hankinta ylittää EU:n hankintarajan, ja se toteutetaan hankintalain mukaisella neuvottelumenettelyllä. Alustavassa tarjouspyynnössä pyydettiin ehdokkaita lähettämään alustava tarjouksensa. Määräaikaan 14.10.2019 klo 13.00 mennessä alustavan tarjouksensa jättivät Pohjola Rakennus Oy Suomi, SRV Rakennus Oy ja YIT Suomi Oy, joiden kaikkien alustava tarjous täytti asetetut vähimmäisvaatimukset. Alustavan tarjouspyynnön mukaisesti Tilaaja valitsee neuvotteluvaiheeseen 2-3 parasta tarjoajaa käyttäen valintaperusteena pisteytettäviä tiimireferenssejä.

Päätös

Tammelan stadionin toteuttajan hankinnan neuvotteluvaiheeseen valitaan seuraavat alustavan tarjouksensa lähettäneet tarjoajat: Pohjola Rakennus Oy Suomi, SRV Rakennus Oy ja YIT Suomi Oy.

Päätös sitoo tarjoajia heti ja Tampereen kaupunkia, kun päätös on saanut lainvoiman.

Valituille tarjoajille lähetetään kutsu Tammelan stadionin toteuttajan hankinnan neuvotteluvaiheeseen ja pyydetään osallistumaan sopimusneuvotteluihin ja kehitystyöpajoihin neuvottelukutsussa ilmoitetulla tavalla.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere