§ 508 Tammelan stadionin viitesuunnittelun hankinta allianssikilpailutusta varten

Lataa  Kuuntele 

TRE:4405/02.07.01/2019

Päätöspäivämäärä

25.6.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hankepäällikkö Antti Lakka, puh. 040 553 8008, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Vuosien 2013-2016 pormestariohjelmassa todettiin, että valtuustokauden aikana luodaan suunnitelmat noin 6000-paikkaiselle modernille stadionille Tammelaan. Kaupunki järjesti vuonna 2014 yhdessä Lemminkäinen Talo Oy:n kanssa arkkitehtuurin ideakilpailun Tammelan pallokentän uudesta stadionista ja siihen liittyvästä muusta rakentamisesta. Voittaneen kilpailutyön tekijät olivat JKMM Arkkitehdit - Ramboll Oy - Trafix Oy. Uusi asemakaava ja Tammelan stadionin tarveselvitys 17.1.2017 perustuvat kilpailun voittaneeseen ehdotukseen ja siitä edelleen kehitettyihin suunnitelmiin.

Tarveselvityksen hyväksymisen jälkeen hankkeen toteuttamista on selvitetty integroituna hankinta- ja toteutusmallina (IPT). Parhaillaan on valmisteilla aiesopimus hankkeen toteuttamiseksi IPT-mallilla yhdessä YIT:n (entinen Lemminkäinen), JKMM Arkkitehtien ja kaupungin kanssa. Varsinaisen stadionin toteuttaja kilpailutetaan avoimena hankintana syksyllä 2019 ja kilpailun voittaja tullaan liittämään osapuoleksi IPT-hankkeeseen aiesopimuskumppanien kanssa.

Hankkeen valmistelua varten ja stadionin kilpailutusta varten tarvitaan pidemmälle vietyjä pääsuunnittelijan laatimia viitesuunnitelmia. Hankkeen pääsuunnittelijaksi on arkkitehtuurikilpailussa vuonna 2014 valittu kilpailun voittanut JKMM Arkkitehdit Oy.

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasääntö § 18.

Päätös

Hankintayksikkö valitsee Tammelan stadionin viitesuunnitelmien toimittajaksi JKMM Arkkitehdit Oy:n (Y-tunnus 2676548-2).

Hankinnassa noudatetaan tarjouksen mukaista palveluhinnastoa ja sen arvonlisäveroton kattohinta on 150 000,00 euroa.

Tilaajavastuulain mukaiset asiat on selvitetty.

Hankintasopimus ei synny vielä hankintapäätöksen tiedoksiannosta, vaan vasta kun päätös on saanut lainvoiman.

Allekirjoitus

Virpi Ekholm, kiinteistöjohtaja

Organisaatiotieto

Tampere