§ 74 Tammelantorin myyntipaikan 102 irtisanominen ja paikan vuokraaminen edelleen

Lataa  Kuuntele 

TRE:876/10.00.03/2021

Päätöspäivämäärä

16.2.2021

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Vastaava torivalvoja Janne Saksala, puh. 0500 839 034, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

********* on vuokrattu Tammelantorilta myyntipaikka numero 102 toistaiseksi yhden (1) kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin.

Vuokralainen on 22.1.2021 saapuneella kirjeellään irtisanonut myyntipaikkaa koskevan sopimuksen. Sopimus voidaan irtisanoa päättymään 31.3.2021 ja uusi vuokralainen********* aloittaa myyntipaikalla 1.4.2021 alkaen.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma-arvo on alle 200 000 euroa tai jos asunto- ja kiinteistölautakunta tai palvelualueen johtaja on vahvistanut vuokrauksessa ja muussa luovutuksessa noudatettavat perusteet.

Päätös

*********(Y-tunnus 1137077-9) vuokrataan 1.4.2021 alkaen toistaiseksi yhden (1) kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin Tampereen kaupungin Tammelantorilta myyntipaikka numero 102 puutarhatuotteiden myyntiin vuosivuokralla 1 215,20 euroa (+ kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero) sekä muuten tavanomaisilla ehdoilla.

Muut vuokrausehdot on määritelty vuokrasopimuksessa sekä kauppatorien vuosimyyntipaikkojen yleisehdoissa.

********* em. myyntipaikkaa koskeva irtisanominen hyväksytään päättymään 31.3.2021.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere