§ 622 Tampereen Infra Oy:lle vuokratun alueen vuokrasopimuksen muuttaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:6082/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

22.10.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistösihteeri Marjut Malo-Siltanen, puh. 040 801 6776, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi        

Päätöksen perustelut

Tampereen Infra Oy:lle (ent. Tampereen Infratuotanto Liikelaitos) on vuokrattu yhteensä noin 20162 m²:n suuruinen alue yleiseltä alueelta Vuohenojan kaupunginosan puistot 131P (837-131-9903-0-0006, 4229 m²) ja Turtolan kaupunginosan puistot 53P (837-53-9903-0-0001, 15933 m²). Aluetta käytetään maa-ainesten varastointialueena.

Vuoden 2020 vuokra on 10 877,16 euro ja vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin.

Tampereen Infra Oy on pyytänyt vuokrasopimuksen muuttamista, koska heillä ei ole enää tarvetta käyttää koko vuokrattua aluetta. He pyytävät, että sopimusta muutettaisiin siten, että vuokrattavan alueen koko olisi 1.11.2020 alkaen 3141,1 m².

Vuokrasopimusta voitaisiin muuttaa edellä mainitulla tavalla ja noin 3141,1 m²:n suuruiselle alueelle tulisi vahvistaa 1.11.2020 alkaen elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 86,09 euroa vuodessa (tämän hetkinen vuosivuokra 1 694,31 euroa). Muut vuokraehdot pysyisivät ennallaan.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

Tampereen Infra Oy:lle vuokratun noin 20162 m²:n suuruisen maa-ainesten varastointialueen vuokrasopimusta yleiseltä alueelta Vuohenojan puistot 131P (837-131-9903-0-0006) ja Turtolan puistot 53P (837-53-9903-0-0001) muutetaan siten, että sopimus koskee 1.11.2020 alkaen noin 3141,1 m²:n suuruista aluetta.

Noin 3141,1m²:n suuruiselle alueelle vahvistetaan 1.11.2020 alkaen elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 86,09 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 1 694,31 euroa). Muut vuokraehdot säilyvät ennallaan.                                 

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere