§ 22 Tampereen Lyseon lukion rakennushistoriallisen selvitys - hankinta

Lataa  Kuuntele 

TRE:7025/10.03.07/2020

Päätöspäivämäärä

12.1.2021

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hankearkkitehti Kristiina Koskiaho, puh. 041 730 6858, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen lyseon lukion tarjouspyyntö diaarinumero TRE:7025/10.03.07/2020 lähetettiin sähköpostitse kuudelle arkkitehtitoimistolle 1.12.2020, joilla on rakennushistoriallisiin selvityksiin liittyvää kokemusta sekä Pirkanmaan maakuntamuseolle. Tarjouspyyntöä täydennettiin kahdella lisäkirjeellä 2.12.2020 ja 9.12.2020 niin ikään sähköpostitse. Määräaikaan mennessä tarjouksia saatiin 4 kappaletta. Tarjouspyynnön kriteerinä oli halvin hinta, kun tilaajavastuulain mukaiset edellytykset ovat täyttyneet.

Määräaikaan 15.12.2020 klo 12 mennessä tarjouksen jättivät 4 tahoa: Arkkitehdit My Oy, Arkkitehtitoimisto Neva Oy, Pirkanmaan maakuntamuseo ja Sitowise.
Tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia paitsi Pirkanmaan maakuntamuseon osalta. Rakennushistoriallisen selvityksen tekijän valinnan perusteena oli hinnaltaan halvin tarjous. Hinnaltaan halvimman tarjouksen teki Pirkanmaan museo, jonka arvonlisäveroton tarjous oli 8 876 euroa. Tarjoajaa Pirkanmaan maakuntamuseota pyydettiin toimittamaan puuttuvat tilaajavastuuselvitykset. Selvitykset toimitettiin tilaajalle 17.12.2020.

Tarjousten avauspöytäkirja on tämän päätöksen liitteenä. Tarjousasiakirjat ovat julkisia ja niitä säilytetään Tampereen kaupungin Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän tiloissa, Frenckellinaukio 2 B, 33101 Tampere.

Päätös

Tampereen lyseon lukion rakennushistoriallinen selvitys tehdään Pirkanmaan maakuntamuseon (0211675-2) kanssa hintaan 8 867 euroa alv 0.
Hankintapäätös sitoo Tampereen kaupunkia vasta, kun päätös on saanut lainvoiman ja kun hankinnasta on tehty kirjallinen tilaus.

Tampereen lyseon lukion hankkeen investointitunnus Prr-osa I1350_20_000012 ja verkko 4077259.

Kiinteistöjohtaja päättää (Hs § 37 kohta 4) Irtaimen omaisuuden sekä palvelujen hankinta, luovuttaminen ja vuokraus sekä sopimusten hyväksyminen lautakunnan pavun mukaisesti.
Hankintapäätös sitoo Tampereen kaupunkia vasta, kun päätös on saanut lainvoiman ja kun hankinnasta on tehty kirjallinen suunnittelusopimus.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere