§ 530 Tampereen Soutukeskuksen Tukisäätiö sr:n maanvuokrasopimuksen jatkaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:5072/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

7.9.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Pasi Kamppari, puh. 040 779 5615, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen Soutukeskuksen Tukisäätiö sr:lle (y-tunnus 1067150-2) on vuokrattu 10408 m²:n suuruinen tontti 837-122-515-1 osoitteesta Hatanpäänkatu 6. Tontti on voimassa olevassa asemakaavassa merkitty YU-merkinnällä (urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue). Tontin rakennusoikeus on 2000 k-m2. Vuokrasopimuksen voimassaoloaika päättyy 31.12.2020. Vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin ja vuosivuokra vuodelta 2020 on 12.240,76 euroa.

Vuokralaisten kanssa on neuvoteltu päättyvän vuokrasopimuksen voimassaoloajan jatkamisesta, jotta tontilla harjoitettavia soutu- ja oheistoimintoja voidaan jatkaa nykylaajuudessa siihen saakka, kunnes Viinikanlahden alueen maankäytön muutos lähtee toteutumaan. Vuokra-alueen rajauksesta jätettäisiin pois tonttiin kuuluvat vesialueet. Vuokrasopimus koskisi jatkossa n. 8246 m2 suuruista aluetta 837-122-0515-0001-V0001. Käytyjen neuvotteluiden perusteella alueen vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa voitaisiin jatkaa 31.12.2022 saakka, jonka jälkeen sopimus jatkuisi toistaiseksi voimassa olevana yhden vuoden molemminpuolisin irtisanomisajoin. Vuokrasuhdetta tulisi jatkaa uudella vuokrasopimuksella uusituin vuokraehdoin maapolitiikan linjauksia noudattaen.

Vuokra olisi jatkossakin päättyvän sopimuksen mukainen, perusvuokran ollessa 621,99 euroa vuodessa. Vuokraehdoissa huomioitaisiin kaupungin oikeus korvauksetta pitää vuokra-alueen rannassa sijaitsevat ja sinne toteutetut kaupungin omistamat laiturit ja satamatoimintoihin tarkoitetut muut rakenteet. Kaupungilla olisi käyttöoikeus vuokra-alueella oleviin kulkuyhteyksiin, jotta laitureita, muita rakenteita sekä tontin itäpuolista pysäköintialueen osaa voidaan käyttää tarkoituksenmukaisella tavalla. Muut vuokraehdot olisivat tavanomaiset.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144  mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma-arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

Tampereen Soutukeskuksen Tukisäätiö sr:n vuokra-aikaa jatketaan uudella vuokrasopimuksella 31.12.2022 saakka, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana yhden vuoden molemminpuolisin irtisanomisajoin. Vuokrasopimus koskee 1.1.2021 alkaen n. 8246 m2 suuruista aluetta 837-122-0515-0001-V0001. Perusvuokra on uudessa sopimuksessa vastaava, kuin päättyvässä sopimuksessa 621,99 euroa vuodessa.

Vuokraehdoissa huomioidaan kaupungin oikeus korvauksetta pitää vuokra-alueen rannassa sijaitsevat ja sinne toteutetut kaupungin omistamat laiturit ja satamatoimintoihin tarkoitetut muut rakenteet. Kaupungilla on käyttöoikeus vuokra-alueella oleviin kulkuyhteyksiin, jotta laitureita, muita rakenteita sekä tontin itäpuolista pysäköintialueen osaa voidaan käyttää tarkoituksenmukaisella tavalla. Muutoin vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia vuokraehtoja.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere