§ 778 Tampereen Vuokratalosäätiö VTS Satamakatu irtokalustehankinta

Lataa  Kuuntele 

TRE:4912/02.07.01/2018

Päätöspäivämäärä

18.12.2018

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hankearkkitehti Kirsti Hankela, puh. 0400 970 629, etunimi.sukunimi@tampere.fi, tila-asiantuntija Anne Karinen, puh. 050 516 9189, etunimi.sukunimi@tampere.fi, vastaava palveluesimies Merja Korpi, puh. 050 309 4481, etunimi.sukunimi@tampere.fi, palveluesimies Outi Kivi-Barberena, puh. 040 639 7928, etunimi.sukunimi@tampere.fi, aluepalvelupäällikkö Riitta Nieminen, puh. 040 739 0190, riitta.nieminen3@tampere.fi, sisustussuunnittelija Tuija Pallas, puh. 040 515 1441, tuija.pallas@tuulipuu.com ja hankinta-asiantuntija Minna Päiväniemi, puh. 040 801 6349, etunimi.sukunimi@tuomilogistiikka.fi.

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi.

Päätöksen perustelut

Tuomi Logistiikka Oy pyysi Tampereen kaupungin Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka-yksikön toimeksiannosta tarjouksia Tampereen Vuokratalosäätiö VTS Satamakatu irtokalustehankinnasta.

Hankintamenettely oli avoin. Kyseessä on EU-kynnysarvon alittava hankinta. Hankinnasta ilmoitettiin HILMA-palvelussa 3.9.2018 ja tarjouspyyntö oli saatavilla Tarjouspalvelu.fi – portaalissa. Tarjouspyyntöön tehtiin korjaus 18.9.2018, jolloin kalusteliitteet 1 ja 2 muutettiin annettuja lisätietoja vastaaviksi.

Hankinta on jaettu kahteen (2) pääosaan:

- 1 Sohvakalusteet

- 2 Ruokailukalusteet

Tarjoaja voi tarjota kalusteita vain yhteen hankinnan pääosaan tai molempiin. Hankintaan valitaan yksi toimittaja per hankinnan pääosa.

Tarjouksen jättivät määräaikaan, 24.9.2018 klo 12.00 mennessä seuraavat neljä (4) yritystä: Kalustemyynti Pekka Ali-Tolppa Ky, Junet Oy, Kuopion Woodi Oy ja Puulon Oy. Osaan 1 Sohvakalusteet tarjosivat Junet Oy ja Kuopion Woodi Oy. Osaan 2 Ruokailukalusteet tarjosivat Junet Oy, Kalustemyynti Pekka Ali-Tolppa Ky, Kuopion Woodi Oy ja Puulon Oy.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi: Hankintalain 104 §:n mukaisesti tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta. Tarjouskilpailuun osallistuneet tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön vaatimukset lukuun ottamatta Puulon Oy:n tarjousta, joka esitetään hylättäväksi tarjouskilpailusta tarjouspyyntöä vastaamattomana. Kalusteiden esittelytilaisuudessa kävi ilmi, ettei Puulon Oy:llä ollut esittelyssä valmiita arvioitavia tuotteita, vaan kalusteet olisi pitänyt valmistaa lopullisen tilauksen mukaan. Puulon Oy:n tuotteita ei voitu ottaa vertaluun, koska vertailu suoritettiin olemassa olevista tuotteista.

Valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, joka koostuu hintalaatusuhteeltaan parhaasta.

Kokonaistaloudellisesti edullisin määrittyy seuraavasti:

- Hinta. Max 40 pistettä

- Laatu. Max 60 pistettä. Laatu jakautuu seuraavasti:

* Käytettävyys. Max 30 pistettä.

* Esteettisyys. Max 30 pistettä.

Hintavertailussa vertailupisteet lasketaan seuraavasti: Hinnaltaan edullisin tarjous saa painoarvon verran vertailupistettä. Muiden tarjousten vertailupisteet lasketaan siten, että edullisimman tarjouksen tarjoushinta (X) jaetaan kyseisen tarjouksen tarjoushinnalla (Y) ja kerrotaan painoarvolla (X/Y*painoarvo).

Laadun arvioinnissa vertailupisteet lasketaan seuraavasti: Eniten laatupisteitä saanut tarjous saa painoarvon verran vertailupisteitä. Muiden tarjousten vertailupisteet lasketaan siten, että kyseisen tarjouksen laatupisteet (Y) jaetaan eniten laatupisteitä saaneen tarjouksen pisteillä (X) ja kerrotaan painoarvolla (Y/X*painoarvo).

Vertailu: Osa 1 Sohvakalusteet

Hinnan osalta parhaat pisteet sai Junet Oy 34 318,00 € vertailuhinnallaan ja 40,000 vertailupisteellä. Kuopion Woodi Oy:n hinta oli 38 028,00 € ja sillä sai 36,098 vertailupistettä.

Laadun osalta Junet Oy sai käytettävyydestä 25,00 laatupistettä ja 30,000 vertailupistettä. Kuopion Woodi Oy sai käytettävyydestä 20,00 laatupistettä ja 25,000 vertailupistettä. Laadun osalta Junet Oy sai esteettisyydestä 25,00 laatupistettä ja 30,000 vertailupistettä. Kuopion Woodi Oy sai esteettisyydestä 22,00 laatupistettä ja 26,400 vertailupistettä.

Hankinnan osasta 1 Sohvakalusteet Junet Oy sai yhteensä 100,000 vertailupistettä ja Kuopion Woodi Oy sai yhteensä 86,498 vertailupistettä. Edellä mainitun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen teki Junet Oy. Tarkempi tarjousvertailu on hankintapäätöksen liitteissä 1 ja 1.2.

Vertailu: 2 Ruokailukalusteet

Hinnan osalta parhaat pisteet sai Kuopion Woodi Oy 21 180,00 € vertailuhinnallaan ja 40,000 vertailupisteellä. Kalustemyynti Pekka Ali-Tolppa Ky:n hinta oli 24 200,00 € ja sillä sai 35,008 vertailupistettä. Junet Oy:n hinta oli 26 600,00 € ja sillä sai 31,850 vertailupistettä.

Laadun osalta Junet Oy sai käytettävyydestä 20,00 laatupistettä ja 30,000 vertailupistettä. Kuopion Woodi Oy sai käytettävyydestä 15,00 laatupistettä ja 22,500 vertailupistettä. Kalustemyynti Pekka Ali-Tolppa Ky sai käytettävyydestä 8,00 laatupistettä ja 12,000 vertailupistettä. Laadun osalta Junet Oy sai esteettisyydestä 20,00 laatupistettä ja 30,000 vertailupistettä. Kuopion Woodi Oy sai esteettisyydestä 12,00 laatupistettä ja 18,000 vertailupistettä. Kalustemyynti Pekka Ali-Tolppa Ky sai esteettisyydestä 9,00 laatupistettä ja 13,500 vertailupistettä.

Hankinnan osasta 2 Ruokailukalusteet Junet Oy sai yhteensä 91,850 vertailupistettä. Kuopion Woodi Oy sai yhteensä 80,500 vertailupistettä. Kalustemyynti Pekka Ali-Tolppa Ky sai yhteensä 40,740 vertailupistettä. Edellä mainitun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen teki Junet Oy. Tarkempi tarjousvertailu osasta 2 on hankintapäätöksen liitteissä 2 ja 2.1.

Tarjoajien soveltuvuuden arviointi: Hankintalain 105 §:n mukaan tarjoajien soveltuvuus on avoimessa menettelyssä arvioitava ennen hankintasopimuksen tekoa. Tarjouskilpailun perusteella valituksi tulevan tarjoajan soveltuvuus on arvioitu ennen hankintapäätöstä. Valituksi tuleva tarjoaja täytti tarjouspyynnössä tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset.

Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi vasta päätöksenteon jälkeen ja asiakirjat ovat liikesalaisuuksia lukuun ottamatta julkisia sopimuksen tekemi-sen jälkeen sekä asianosaisjulkisia hankintapäätöksen jälkeen (laki viran-omaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999). Asiakirjoja säilytetään Tuomi Logistiikka Oy:n sähköisessä arkistossa. Tarvittaessa asiakirjoja voi tiedustella Tuomi Logistiikka Oy:stä. Yhdyshenkilö hankinta-asiantuntija Minna Päiväniemi, puh. 040 801 6349, etunimi.sukunimi@tuomilogistiikka.fi.

Tarjousten arviointiin osallistui asiantuntijoita Tampereen Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka-yksiköstä, Tampereen kaupungin avo- ja asumispalveluista, Sisustussuunnittelutoimisto Tuulipuusta ja Tuomi Logistiikka Oy:stä. Hankinnan valmistelijana toimi hankinta-asiantuntija Minna Päiväniemi.

Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Liitteet

Liite 1 Vertailutaulukko - Sohvakalusteet

Liite 1.1 Osa 1. Laatuarviointi

Liite 2 Vertailutaulukko - Ruokailukalusteet

Liite 2.1 Osa 2. Laatuarviointi

 

Päätös

Puulon Oy:n tarjous hylätään tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena.

Sopimus Tampereen Vuokratalosäätiö VTS Satamakatu irtokalustehankinnan osasta 1 Sohvakalusteet ja osasta 2 Ruokailukalusteet tehdään Oy Jurva Network Ltd:n (Y-tunnus 0948902-5) kanssa.

Hankinnan arvonlisäveroton arvo on yhteensä noin 60 918,00 euroa kertahankintana. Tilaajavastuulain mukaiset asiat on selvitetty.

Hankintapäätös on Tampereen kaupunkia sitova vasta, kun hankintasopimus on allekirjoitettu.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere