§ 559 Tampereen kaupungin ja Peab Oy:n välinen Ranta-Tampellan putkikeräyksen sovintosopimus

Lataa  Kuuntele 

TRE:4886/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

26.8.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Maankäyttöpäällikkö Heli Toukoniemi, puh. 040 806 4007, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki myi 21.12.2015 allekirjoitetulla kauppakirjalla Ranta-Tampellan aloituskorttelin Ålandsbanken Tonttirahasto Erikoissijoitusrahastolle (TRE 7599/2015). Toteuttajana hankkeessa on Peab Oy. Kauppakirjan mukaan toteuttajana toimiva Peab Oy toimii ostajan puolesta kohteiden kehittäjänä, rakennuttajana, toteuttajana ja hallinnosta vastaavana.

Kauppakirjan kohdassa 16 on sovittu ostajan ja toteuttajan velvoitteesta liittyä ns. putkikeräysjärjestelmään. Koska kaupantekohetkellä putkikeräysjärjestelmän kustannukset eivät olleet tiedossa, kustannustasosta sovittiin kauppakirjassa seuraavasti: ”Edellä mainittu ns. putkikeräysjärjestelmä suunnitellaan siten, etteivät sen kustannukset ylitä Tampereen Vuoreksen asuntoalueella toimivan vastaavan järjestelmän kustannuksia muutoin kuin mahdollisen rakennuskustannusindeksin nousun osalta.”

Vuonna 2018 Peab Oy lähestyi kaupunkia laskelmalla, joka osoitti Ranta-Tampellan putkikeräyksen liittymiskustannusten olevan kalliimmat kuin Vuoreksen vastaavan järjestelmän. Ranta-Tampellan putkikeräys on järjestetty hallinnollisesti eri tavoin kuin Vuoreksen putkikeräysjärjestelmä. Pirkanmaan Jätehuolto Oy arvioi Peab Oy:n esittämän laskelman ja totesi sen pitävän yhtiökohtaisesti tarkasteltuna paikkansa. Toisaalta kauppakirjassa on sovittu ainoastaan yleisesti putkikeräysjärjestelmän ”kustannuksista”, joilla voidaan tarkoittaa joko liittymis- tai rakentamiskustannuksia. Vuoreksen putkikeräysjärjestelmä ei ole vielä kokonaisuudessaan rakentunut, joten lopulliset rakentamiskustannukset eivät ole vielä selvillä.

Peab Oy vaati kaupungilta Ranta-Tampellan tonteille syntynyttä lisäkustannusta verrattuna vastaaviin Vuoreksen vuoden 2015 rakennuskustannusindeksillä korjattuihin hintoihin. Peab Oy:n vaatimus oli 81 323,02 euroa kaikkien Ranta-Tampellan korttelin 420 tonttien 13-17 osalta. Tampereen kaupungin kiinteistötoimi on yhdessä lakiyksikön kanssa neuvotellut korvausvaatimuksesta.

Neuvottelujen pohjalta on päädytty sopimukseen jonka mukaan kaupunki korvaa Peab Oy:lle 50 000 euroa. Tämän jälkeen ei kauppakirjan ostajalla eikä toteuttajalla ole vaatimuksia tähän asiaan liittyen. Kaikki Ranta-Tampellan kohteet liitetään Ranta-Tampellan putkikeräysjärjestelmään.


Palvelualuejohtaja on päätöksellään 11.1.2019 siirtänyt hallintosäännön 37 §:n 6-kohdan mukaisten sopimusten hyväksymistoimivallan kiinteistöjohtajalle.
 

Päätös

Tampereen kaupungin ja Peab Oy:n välinen liitteenä oleva 19.6.2019 allekirjoitettu ehdollinen sovintosopimus hyväksytään.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere