§ 533 Tampereen kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen välisen vuokrasopimuksen siirto Puolustuskiinteistöjen nimiin

Lataa  Kuuntele 

TRE:4940/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

7.9.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Maanhankintapäällikkö Ari Kilpi, puh. 050 346 9311, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Suomen valtiolle/Senaatti-kiinteistöt on vuokrattu 1.11.2005 - 31.10.2025 vuokrasopimuksella noin 7500 m²:n suuruinen alue tilasta 980-423-1-97 Ylöjärven kaupunkia.    

Vuokrasopimuksen kohdan 8. mukaan vuokralaisella ei ole oikeutta alivuokrata tai muutoin luovuttaa vuokra-aluetta tai osaa siitä kolmannelle ellei vuokranantaja anna tähän kirjallista suostumustaan.

Eduskunnassa on parhaillaan vireillä valtion rakennetun kiinteistövarallisuuden hallintaa koskevan lainsäädännön muutosehdotus (HE 31/2020 vp). Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä. Ehdotuksen mukaan valtion liikelaitokselle Senaatti-kiinteistöille perustetaan uusi Puolustuskiinteistöt-niminen tytärliikelaitos. Perustettavan uuden valtion liikelaitoksen tehtävänä olisi huolehtia sen hallintaan siirrettävästä Puolustusvoimien käytössä olevasta kiinteistövarallisuudesta sekä tuottaa Puolustusvoimien ja Puolustusvoimien määrittelemien kumppanien tarvitsemat tilapalvelut. Tavoitteena on, että ehdotuksen mukainen lainsäädäntö tulisi voimaan 1.11.2020 ja Puolustuskiinteistöt aloittaisi toimintansa 1.1.2021. Lainsäädäntömuutos tarkoittaa, että Senaatti-kiinteistöjen markkinoilta Puolustusvoimien käyttöön vuokraamia kohteita koskevat vuokrasopimukset siirretään Senaatti-kiinteistöiltä Puolustuskiinteistöille 1.1.2021 alkaen. Tarkoituksena on, että sopimukset siirtyvät Puolustuskiinteistöille entisin ehdoin, ainoastaan sopijaosapuoli ja sitä koskevat yhteys- ja laskutustiedot muuttuvat.  

Senaatti-kiinteistöt pyytää kaupungilta lupaa saada siirtää vuokrasopimus, joka koskee tilaa 980-423-1-97 Puolustuskiinteistöjen nimiin 1.1.2021 alkaen muutoin entisin ehdoin.

Kiinteistötoimi katsoo, että Senaatti-kiinteistölle voidaan antaa maanomistajan suostumus vuokrasopimuksen siirtämiselle Puolustuskiinteistöjen nimiin. Suostumuksella ei muuteta muita 4.11.2005 allekirjoitetun vuokrasopimuksen ehtoja.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.                             

Päätös

Senaatti-kiinteistöille annetaan maanomistajan suostumus siirtää tilasta 980-423-1-97 vuokrattua aluetta koskeva vuokrasopimus Puolustuskiinteistöjen nimiin 1.1.2021 alkaen muutoin entisin ehdoin.

Vuokrasopimuksen siirtoa koskeva asiakirja allekirjoitetaan kun valtion rakennetun kiinteistövarallisuuden hallintaa koskevan lainsäädännön muutosehdotuksen (HE 31/2020 vp) on eduskunta hyväksynyt ja muutosehdotus on astunut voimaan sekä siirron suostumusta koskeva päätös on saanut lainvoiman.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere