§ 492 Tampereen kaupungin pää- ja arkkitehtisuunnittelun puitejärjestely

Lataa  Kuuntele 

TRE:6908/02.07.01/2019

Päätöspäivämäärä

11.8.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hankepäällikkö Jarmo Viljakka, puh. 040 806 4105, jarmo.viljakka@tampere.fi, hankearkkitehti Minna Tuominen, puh. 041 730 0384, minna.h.tuominen@tampere.fi, hankearkkitehti Arto Huovila, puh. 040 642 7519, arto.huovila@tampere.fi ja hankinta-asiantuntija Heini Itkonen, puh. 044 486 3857, heini.itkonen@tuomilogistiikka.fi 

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Päätöksen perustelut

Tuomi Logistiikka Oy pyysi Tampereen kaupungin kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka palveluryhmän ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n toimeksiannosta tarjouksia 253855 Tampereen kaupungin ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n pää- ja arkkitehtisuunnitteluun puitejärjestelynä (TRE:6908/02.07.01/2019).

Hankinta oli jaettu kahteen osaan:

Osa nro 1 Tampereen Kaupungin (Y-tunnus 0211675-2) toimeksiannot

Osa nro 2 Tampereen Tilapalvelut Oy:n (Y-tunnus 2863261-6) toimeksiannot.

Tarjouspyynnön mukaisesti osatarjoukset otettiin huomioon siten, että tarjoaja pystyi tarjota yhtä tai molempia osia. Osat vertaillaan erikseen ja kumpaankin osaan valitaan viisitoista (15) siihen osaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyttä tarjoajaa.

Osista tehdään erilliset sopimukset ja erilliset päätökset. Osan 2 Tampereen Tilapalvelut Oy:n pää- ja arkkitehtisuunnittelun puitejärjestelyn (017/00/20) päätös §58 tehtiin 8.7.2020. Tämä päätös koskee osaa 1 Tampereen kaupungin (Y-tunnus 0211675-2) toimeksiannot.

Sopimuskausi alkaa sopimuksen allekirjoituksesta ja päättyy 24.7.2022. Sopimuskautta on mahdollista jatkaa tilaajan päätöksellä kahden (2) vuoden optiokaudella.

Kyseessä on viidentoista (15) palveluntuottajan puitejärjestelyt, jonka sisäiset hankinnat tehdään puitejärjestelyssä vahvistettujen ehtojen mukaisesti.

Hankintamenettelynä on hankintalain 32 §:n mukainen avoin menettely. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä palvelu. Hankinnasta lähetettiin hankintailmoitus julkaistavaksi HILMA -palvelussa 23.3.2020. Tarjouspyyntö oli saatavilla Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalissa.

Määräaikaan 24.4.2020 klo 12.00 mennessä tarjouksen osaan 1 jättivät seuraavat 25 tarjoajaa/ryhmittymää:

 • Arkkitehdit Kontukoski Oy (2235782-8)
 • Arkkitehdit LSV Oy (0666730-8)
 • Arkkitehdit My Oy (1601691-2)
 • Arkkitehtitoimisto Erat Oy (0934125-8)
 • Arkkitehtitoimisto Helamaa & Heiskanen Oy (1771700-8)
 • Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen Oy (2120808-9)
 • Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy (0713443-1)
 • Arkkitehtitoimisto Q'ark Oy (2524463-4)
 • Arkkitehtitoimisto Tilatakomo Oy (0892773-2) (päävastuullinen osapuoli). Muut ryhmittymän osapuolet: Arkkitehtitoimisto Ahonen & Kangasvieri Oy (2930961-8)
 • Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy (0530797-6)
 • Arkkitehtuuri toimisto Jaakko Nieminen Oy (0205699-9)
 • Arkkitehtuuri toimisto Vihanto & Co Oy (1589168-6)
 • Architecture Workshop Finland Oy (Oy (0979166-2)
 • Avario Oy (2372916-0)
 • BST Arkkitehdit Oy (1934227-0)
 • FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy (2474031-0)
 • Hila Arkkitehdit Oy (2557480-1)
 • HIMLA arkkitehdit Oy (2715062-3)
 • Innovarch Oy (1642205-6)
 • LINJA ARKKITEHDIT OY (2012919-4)
 • Lundén Architecture Oy (2229148-6)
 • OOPEAA Office for Peripheral Architecture Oy (1734894-3)
 • Raami Arkkitehdit Oy (1602152-7)
 • Sitowise Oy (2335445-0)
 • Studio Puisto Arkkitehdit Oy (2599522-7)

Voimavara-alihankkijat:

Lundén Architecture Oy on tarjouksessaan ilmoittanut käyttävänsä voimavara-alihankkijana Arosuo Arkkitehdit Oy:tä (2528161-1). Osan 1 tarjouksessa Arosuo Arkkitehdit Oy:n suunnittelija on nimetty pääsuunnittelijaksi.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen:

Hankintalain 74 §:n mukaisesti tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta. Kaikki tarjouskilpailuun osallistuneet tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön vaatimukset.

Tarjousten vertailu:

Osaan 1 valintaperusteena on viisitoista (15) kokonaistaloudellisesti edullisinta tarjousta seuraavin perustein:

Hinta maksimissaan 20 pistettä.

Laatu maksimissaan 80 pistettä, jakautuen seuraavasti:

1. Pääsuunnittelija (yhteensä max 35p.), jakautuen seuraavasti:

- lisäkoulutus, -pätevyydet ja kokemus max 1 p.

- kilpailumenestys max 0,5 p.

- referenssi max 19 p.

 - moniosaaminen max 14,5 p.

4. Projektiarkkitehti (yhteensä max 25p.), jakautuen seuraavasti:

- lisäkoulutus,

- pätevyydet ja kokemus max 1,5 p.

- kilpailumenestys max 0,5 p.

- referenssi max 15,5 p.

- moniosaaminen 7,5 p.

5. Mahdolliset työryhmän jäsenet

Arkkitehtisuunnittelija 1 yht. max 10p. jakautuen seuraavasti:

- lisäkoulutus max 1p.

- kokemus max 9p.

Arkkitehtisuunnittelija 2 yht. max 10p. jakautuen seuraavasti:

- lisäkoulutus max 1p.

- kokemus max 9p.

Tarjouksista hinnaltaan halvin oli Arkkitehtuuritoimisto Vihanto & Co Oy:n tarjous, jonka vertailuhinta oli 6.155,00 euroa, jolla sai 20,000 hinnan vertailupistettä. Parhaat laatupisteet sai ryhmittymä Arkkitehtitoimisto Tilatakomo Oy ja Arkkitehtitoimisto Ahonen & Kangasvieri Oy, joka sai 73,000 laadun vertailupistettä.

Viisitoista (15) kokonaistaloudellisesti edullisinta, kokonaisvertailupisteiltään korkeinta tarjousta tekivät seuraavat yritykset sijajärjestyksessä:

 1. Arkkitehtitoimisto Tilatakomo Oy (0892773-2) (päävastuullinen osapuoli). Muut ryhmittymän osapuolet: Arkkitehtitoimisto Ahonen & Kangasvieri Oy (2930961-8)
 2. Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen Oy (2120808-9)
 3. LINJA ARKKITEHDIT OY (2012919-4)
 4. BST Arkkitehdit Oy (1934227-0)
 5. Architecture Workshop Finland Oy (0979166-2)
 6. Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy (0530797-6)
 7. Arkkitehtitoimisto Helamaa & Heiskanen Oy (1771700-8)
 8. OOPEAA Office for Peripheral Architecture Oy (1734894-3)
 9. HIMLA arkkitehdit Oy (2715062-3)
 10. Raami Arkkitehdit Oy (1602152-7)
 11. Arkkitehtitoimisto Q'ark Oy (2524463-4)
 12. Studio Puisto Arkkitehdit Oy (2599522-7)
 13. Arkkitehdit MY Oy (1601691-2)
 14. Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy (0713443-1)
 15. Arkkitehdit Kontukoski Oy (2235782-8)

Hintavertailu ja vertailupisteet on esitetty tarkemmin liitteessä 1 Vertailutaulukko. Laadunvertailu on esitetty tarkemmin liitteissä 2-10 Laatupisteiden vertailutaulukot A-I.

Tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että tarjoajien on mahdollista tarjota optiona tietomallikoordinaattoria, pihasuunnittelijaa ja sisustussuunnittelijaa. Kaikkien valittavien yritysten kanssa, jotka ovat tarjonneet sisustussuunnittelijaa tai pihasuunnittelijaa, otetaan sisustussuunnittelija ja pihasuunnittelija optiot käyttöön. Tietomallikoordinaattori optiot voidaan ottaa käyttöön tilaajan ilmoituksesta.

Tampereen kaupungin hankintojen osalta hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on sitoumuksetta noin 7.000.000 euroa, sisältäen mahdollisen optioiden käytön. Hankinnan arvonlisäveroton vuosiarvo on sitoumuksetta noin 1.750.000 euroa/vuosi.

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen:

Hankintalain 79 §:n mukaan hankintayksikkö voi avoimessa menettelyssä tarkistaa tarjousten vaatimustenmukaisuuden ja vertailla tarjoukset ennen poissulkemisperusteisiin (hankintalain 80 § ja 81 §) tai soveltuvuusvaatimuksiin kohdistuvaa tarkistamista. Hankintalain 79 §:n 2 mom. mukaan sopimusta ei voi tehdä sellaisen tarjoajan kanssa, joka olisi tullut sulkea menettelystä 80 §:n nojalla tai joka ei täytä soveltuvuusvaatimuksia.  

Hankintayksikkö on tarkastanut valittavien tarjoajien soveltuvuuden ennen hankintapäätöstä. Valittavat tarjoajat täyttävät tarjouspyynnössä tarjoajien soveltuvuudelle asetetut vaatimukset. Valittavien yritysten sekä ryhmittymän osapuolien tilaajavastuulain (1233/2006) 5 §:ssä mainitut selvitykset ja todistukset on tarkistettu ennen hankintapäätöstä VastuuGroup.fi palvelusta. Lisäksi ryhmittymän Arkkitehtitoimisto Tilatakomo Oy ja Arkkitehtitoimisto Ahonen & Kangasvieri Oy aiesopimus on tarkistettu. Valittavien yritysten on ennen hankintasopimuksen allekirjoitusta toimitettava rikosrekisteriotteet (hankintamenettelyotteet ja yhteisön rikosrekisteriote). 

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Hankintapäätös perusteluineen tulee julkiseksi päätöksenteon jälkeen ja asiakirjat ovat liikesalaisuuksia lukuun ottamatta julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen sekä asianosaisjulkisia hankintapäätöksen jälkeen. Asiakirjoja säilytetään Tuomi Logistiikka Oy:n sähköisessä arkistossa, josta niitä voi tarvittaessa tiedustella. Yhteyshenkilö hankintaan liittyville tiedusteluille on hankinta-asiantuntija Heini Itkonen, hankintapalvelut@tuomilogistiikka.fi. 

Hankinnan valmistelijoina toimivat Tampereen kaupungin Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueelta hankepäällikkö Jarmo Viljakka, hankearkkitehti Arto Huovila, hankearkkitehti Minna Tuominen, hankearkkitehti Kirsti Hankela  ja Tuomi Logistiikka Oy:stä hankinta-asiantuntija Heini Itkonen. 

Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista, sillä edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman. 

Päätös

Puitejärjestelysopimus Tampereen kaupungin pää- ja arkkitehtisuunnittelusta tehdään viidentoista (15) kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneen yrityksen ja ryhmittymän kanssa sopimuskaudelle, joka alkaa sopimuksen allekirjoituksesta ja päättyy 24.07.2022. Valittavat yritykset ja ryhmittymä sijajärjestyksessä ovat:

 1. Arkkitehtitoimisto Tilatakomo Oy (0892773-2) (päävastuullinen osapuoli). Muut ryhmittymän osapuolet: Arkkitehtitoimisto Ahonen & Kangasvieri Oy (2930961-8)
 2. Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen Oy (2120808-9)
 3. LINJA ARKKITEHDIT Oy (2012919-4)
 4. BST Arkkitehdit Oy (1934227-0)
 5. Architecture Workshop Finland Oy (Oy (0979166-2)
 6. Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy (0530797-6)
 7. Arkkitehtitoimisto Helamaa & Heiskanen Oy (1771700-8)
 8. OOPEAA Office for Peripheral Architecture Oy (1734894-3)
 9. HIMLA arkkitehdit Oy (2715062-3)
 10. Raami Arkkitehdit Oy (1602152-7)
 11. Arkkitehtitoimisto Q'ark Oy (2524463-4)
 12. Studio Puisto Arkkitehdit Oy (2599522-7)
 13. Arkkitehdit MY Oy (1601691-2)
 14. Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy (0713443-1)
 15. Arkkitehdit Kontukoski Oy (2235782-8)

Tampereen kaupungin hankintojen osalta hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on sitoumuksetta noin 7.000.000 euroa, sisältäen mahdollisen optioiden käytön. Hankinnan arvonlisäveroton vuosiarvo on sitoumuksetta noin 1.750.000 euroa/vuosi.

Kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 135004.

Hankintapäätös on Tampereen kaupunkia sitova vasta, kun hankintasopimus on allekirjoitettu. 

Mahdollisesta kahden (2) vuoden optiokauden käytöstä tehdään erillinen päätös.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere