§ 735 Tampereen seudun ammattiopiston lueteltujen kohteiden laite- ja teletilojen sopimuksien siirto Tredu-Kiinteistöt Oy:lle - Telia Finland Oyj

Lataa  Kuuntele 

TRE:7744/02.07.03/2019

Päätöspäivämäärä

10.12.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tila-asiantuntija Jori Komulainen, puh. 040 359 2295, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kiinteistöjohtajan 19.12.2019 päätöksen § 818 mukaisesti on Telia Finland Oyj:n tele- ja laitetilojen sopimukset Pirkanmaalla sijaitsevissa luetelluissa kohteissa siirretty Tredu-Kiinteistöt Oy:lle.

Tampereen kaupungin konsernihallinnon johtoryhmä on 20.5.2019 linjannut, että on tarve suoraviivaistaa ja yksinkertaistaa vuokrauskäytäntöjä siten, että jatkossa Tampereen kaupungin kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmä jäisi pois vuokrausprosessista ja Tredu olisi suorassa sopimussuhteessa Tredu-Kiinteistöt Oy:n kanssa. Tampereen kaupungilla olevat tele- ja laitetilojen sijoitussopimukset Telia Finland Oyj:n kanssa siirretään myös tämän muutoksen myötä Tredu-Kiinteistöt Oy:lle niiltä osin kuin sijoitussopimukset ovat olleet Tampereen kaupungilla.

Siirron myötä mahdolliset sopimus- ja teleasennusmuutokset neuvottelee jatkossa Tredu-Kiinteistöt Oy. Tredu-Kiinteistöt Oy:n kanssa on neuvoteltu yhtenäisen käytännön mukaisesti myös osoitteessa Åkerlundinkatu 8 sijaitsevan entisen Tredun käytössä olleen kohteen, mutta siellä vielä toistaiseksi voimassa olevan Telia Finland Oyj:n tele- ja laiteasennussopimuksen siirtämisestä. Siirron ajankohdaksi on neuvoteltu 1.1.2021 ja siirrossa noudatettaisiin samoja periaatteita kuin Telian aiemmin jo siirrettyjen sopimusten osalta.

Alkuperäisen Åkerlundinkatu 8:n kohteen sopimuksen ovat allekirjoittaneet Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä ja TeliaSonera Finland Oyj vuonna 2012. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Asennukset palvelevat operaattorin kaupallisen matkapuhelinverkon yleistä kuuluvuutta. Sopimuksen ja teleasennuksien mahdollisista myöhemmistä muutoksista siirron jälkeen neuvottelee myös tässä kohteessa kiinteistönomistaja Tredu-Kiinteistöt Oy.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on rakennusten, tilojen ja niihin liittyvien alueiden vuokraamisesta.

Päätös

Hyväksytään Tampereen kaupungin ja Telia Finland Oyj:n (Y-tunnus 1475607-9) välisen tele- ja antenniasennuksia koskevan sopimuksen siirto 1.1.2021 Tredu-Kiinteistöt Oy:lle (Y-tunnus 2605630-1) osoitteessa Åkerlundinkatu 8. Siirto tehdään niiltä osin, kuin sopimus on ollut Tampereen kaupungilla. Sopimuksen ja teknisten asennusten muutoksista siirron jälkeen neuvottelee Tredu-Kiinteistöt Oy.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere