§ 377 Tampereen seudun ammattiopiston väistötilan muutostöiden kustannusten hyväksyminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:4937/02.07.03/2018

Päätöspäivämäärä

3.5.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tila-asiantuntija Taru Kyllästinen, puh. 044 430 9087, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki (y-tunnus 0211675-2) on vuokrannut ALV-Yhtymä Nyman Rami ja Rantanen Arto -nimiseltä yhtymältä (y-tunnus 2660595-6) Tredun Kankaantaankadun B-talon toiminnalle pinta-alaltaan

1588 m2:n suuruisen väistötilan osoitteesta Pikkukorventie 17 A, Nokia ajaksi 1.9.2018 - 31.8.2023. Perusvuokra on yhteensä 9 528 euroa/kk (+ kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero) + muutostyökustannukset.

Alkuperäisessä vuokrasopimuksessa on sitouduttu 500 000 euron (alv 0%) muutostyökustannuksiin. Lopulliset kustannukset ovat yhteensä 640 954,96 euroa (alv 0%).  Vuokranantaja perii neljän prosentin koron suorittamistaan muutostöistä. Muutostöiden vaikutus on 11 804,16 euroa/kk (alv 0%).

Muutostöiden kustannukset maksetaan ajalta 1.9.2018 - 30.4.2019 takautuvasti toukokuussa 2019 ja sen jälkeen kuukausittain tasaerissä.

Muutoin sopimuksessa noudatetaan 6.7.2018 allekirjoitetun sopimuksen ehtoja.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan 19.12.2018 § 179 hyväksymän vuoden 2019 palvelu- ja vuosisuunnitelman mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja.

Päätös

Hyväksytään Tredun käytössä olevaan, osoitteessa Pikkukorventie 17, Nokia sijaitsevaan väistötilaan tehdyt muutostyöt ja alkuperäisen sopimuksen ylittävät kustannukset 140 954,96 euroa (alv 0%).

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere