§ 691 Tarastejärven jätekeskuksen maanvuokrasopimuksen jatkaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:6358/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

19.11.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Pasi Kamppari, puh. 040 779 5615, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:lle (y-tunnus 0968008-1) on vuokrattu Tarastejärven jätekeskuksen alue kiinteistöjohtajan 28.9.2011 § 905 päätöksen mukaisesti. Vuokrasopimus n. 86,8 ha:n suuruisesta ja osoitteessa Hyötyvoimankuja 2 sijaitsevasta alueesta 837-505-0010-0001-V0002 on voimassa 31.12.2020 saakka. Vuoden 2019 vuosivuokra alueesta on 72.173,40 euroa.

Alueelle on laadittu 26.7.2016 voimaantullut asemakaava nro 8475. Asemakaavassa vuokra-alue on osoitettu EJ, EJ-1 ja EJ-2 merkinnöillä (jätteenkäsittelyalue ja jätteenkäsittelyn korttelialueet). Kaavan mukaisten jätteenkäsittelyaluiden ja  jätteenkäsittelyn korttelialueiden yhteispinta-ala on 844200 m2 (120109 + 328833 + 395258 m2) ja alueilla on rakennusoikeutta yhteensä 89789 k-m2 (24022 + 65767 k-m2).

Vuokralaisen kanssa on neuvoteltu vuokrasopimuksen jatkamisesta kymmeneksi vuodeksi uusituin vuokraehdoin. Vuokra-alueen käyttöä on tarkoitus tehostaa siten, että uusia kietotalousliiketoimintoja saataisiin mahdollistettua alueelle. Vuokralainen on pyytänyt, että vuokrasopimuksessa mahdollistettaisiin alueiden alivuokraus uudelle yritykselle, joissa Pirkanmaan Jätehuolto Oy on osakkaana.

Vuokrasuhdetta tonttien 837-81-8304-1 ja 837-81-8304-2 sekä alueen 837-505-10-1-V0002 osalta tulisi jatkaa uudella vuokrasopimuksella uusituin vuokraehdoin kymmenen vuoden ajaksi maapolitiikan linjauksia noudattaen.

Ottaen huomioon vuokrakohteiden sijainnin, pinta-alan, käyttötarkoituksen ym. hinnoitteluun vaikuttavat tekijät saadaan vuokrakohteiden tämänhetkiseksi vuosivuokraksi 105.525 euroa ja elinkustannusindeksiin sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 5.417,10 euroa vuodessa (v. 2018 keski-indeksi 1948 pistettä). Uusittu vuokrasopimus astuisi voimaan 1.1.2020 ja päättyisi 31.12.2029.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi.

Päätös

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:lle vuokratun alueen 837-505-10-1-V0002 vuokrasuhdetta jatketaan uudella vuokrasopimuksella 10 vuoden ajaksi (1.1.2020–31.12.2029). Vuokrasopimus koskee jatkossa tontteja 837-81-8304-1 ja 837-81-8304-2 sekä aluetta 837-505-10-1-V0002. Vuokrakohteiden elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi vahvistetaan 1.1.2021 alkaen 5.417,10 euroa vuodessa ja vuoden 2020 vuosivuokraksi 105.525 euroa.

Alivuokraus yhtölle, jossa vuokralainen on osakkaana mahdollistetaan. Muilta osin vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisiksi katsottavia vuokraehtoja.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere