§ 578 Teknisten koelaitteiden sijoittaminen rakennukseen os. Tehdaskartanonkatu 24 – Meluta Oy

Lataa  Kuuntele 

TRE:5631/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

2.10.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tila-asiantuntija Jori Komulainen, puh. 040 359 2295 ja projektikoordinaattori Tommi Halonen, puh. 044 481 1007, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtajan 1. varahenkilö, maankäyttöpäällikkö Heli Toukoniemi, puh. 040 806 4007, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungin KIEPPI-hanke on neuvotellut Meluta Oy:n kanssa teknisten laitteiden sijoittamisesta kaupungin omistamaan vanhaan teollisuusrakennukseen osoitteessa Tehdaskartanonkatu 24. Samalla on neuvoteltu kohteessa laitteilla tuotettavista kestävään urbaaniin ruoantuotantoon liittyvistä kokeiluista ja suoritettavista tutkimuksista, jotka hyödyttävät molempia osapuolia. Harjoitettavalla yhteistyöllä edistetään kaupungin tavoitteita kestävän kehityksen ja urbaaniin ruoantuotannon aihealueilla sekä mahdollistetaan yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Laitteet sijoitetaan jatkossa Tyyppaamo-nimellä kutsuttavaan koelaitos- ja tekniseen tilaan ennen varastona toimineeseen rakennukseen. Sijoitusoikeussopimus on voimassa toistaiseksi alkaen aikaisintaan 1.9.2020 ja kun vuokranantaja kirjallisesti vahvistaa tilan olevan valmis laitteistojen sijoittamiselle.

Sopimus on irtisanottavissa molemmin puolisin kolmen (3) kuukauden irtisanomisajoin. Sijoitusoikeuden myöntämishetkellä vuokravastike on nolla (0) euroa. Laitteiden sijoittamista ja poistamista, sekä huoltamista käytön aikana koskevista osapuolten vastuista ja velvollisuuksista, sekä harjoitettavan toiminnan ehdoista sovitaan sijoitusoikeussopimuksessa.

Hiedanranta on Näsijärven rannalla sijaitseva tulevaisuuden kaupunginosa, jota kehitetään uudella tavalla yhdessä kaupunkilaisten, yritysten, tutkimuslaitosten ja yhteisöjen kanssa. KIEPPI–hanketta johtaa projektipäällikkö Karoliina Tuukkanen.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on rakennusten, tilojen ja niihin liittyvien alueiden vuokraamisesta.

Päätös

Tampereen kaupunki vuokraa Meluta Oy:lle sijoitusoikeussopimuksella osoitteesta Tehdaskartanonkatu 24 oikeuden sijoittaa teknisiä koelaitteistoja vanhaan teollisuuskiinteistöön valmistuvaan koelaitos- ja tekniseen tilaan. Laitteiden ja koneistojen käytön tulee palvella kaupungin hallituksen asettamia tavoitteita Hiedanrannan toiminnalle ja aluekehittämiselle.

Sijoitusoikeussopimus on allekirjoitettuna voimassa toistaiseksi alkaen aikaisintaan 1.9.2020 ja kun vuokranantaja kirjallisesti vahvistaa tilan olevan valmis laitteistojen sijoittamiselle. Sopimus on irtisanottavissa molemmin puolisin kolmen (3) kuukauden irtisanomisajoin.

Sijoitusoikeuden myöntämishetkellä vuokravastike on nolla (0) euroa. Vuokralainen vastaa kustannuksellaan laitteistojen ja tarvitsemiensa muiden laitteiden asennuksesta ja niihin liittyvistä rakennusteknisistä töistä. Sijoitusoikeuden sekä käytönaikaiset tarkemmat vastuut ja velvoitteet osapuolten välillä sovitaan sijoitusoikeussopimuksessa.

Energiaviisaat kaupungit EKAT –hankkeen projektipäällikkö Tuomas Vanhanen valtuutetaan allekirjoittamaan tarvittavat sopimukset.

Allekirjoitus

Maankäyttöpäällikkö Heli Toukoniemi, kiinteistöjohtajan 1. varahenkilö

Organisaatiotieto

Tampere