§ 525 Teknisten koelaitteiden sijoittaminen rakennukseen os. Tehdaskartanonkatu 24

Lataa  Kuuntele 

TRE:4682/10.03.07/2019

Päätöspäivämäärä

4.7.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tila-asiantuntija Jori Komulainen, puh. 040 359 2295 ja projektipäällikkö Tuomas Vanhanen puh. 044 486 3818, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungin Hiedanrannan kehitysohjelma on neuvotellut Polar Night Energy Oy:n kanssa teknisten laitteiden sijoittamisesta kaupungin omistamaan vanhaan teollisuusrakennukseen osoitteessa Tehdaskartanonkatu 24. Samalla on neuvoteltu kohteessa laitteilla tuotettavista lämmön- ja energiahallinnan kokeiluista ja suoritettavista tutkimuksista, jotka hyödyttävät molempia osapuolia. Harjoitettavalla yhteistyöllä edistetään kaupungin tavoitteita kestävän kehityksen ja energiahallinnan aihealueilla sekä mahdollistetaan yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Laitteet sijoitetaan jatkossa Tyyppaamo -nimellä kutsuttavaan koelaitos- ja tekniseen tilaan ennen varastona toimineeseen rakennukseen. Sijoitettavat laitteet palvelevat samalla kiinteistöä osana sen taloteknisiä järjestelmiä ja kaupungin kehitystoimintaa. Sijoitusoikeussopimus on voimassa toistaiseksi alkaen aikaisintaan 1.9.2019 ja kun vuokranantaja kirjallisesti vahvistaa tilan olevan valmis laitteistojen sijoittamiselle. Sopimus on irtisanottavissa molemmin puolisin kuuden (6) kuukauden irtisanomisajoin. Sijoitusoikeuden myöntämishetkellä vuokravastike on nolla euroa. Laitteiden sijoittamista ja poistamista, sekä huoltamista käytön aikana koskevista osapuolten vastuista ja velvollisuuksista, sekä harjoitettavan toiminnan ehdoista sovitaan sijoitusoikeussopimuksessa.

Hiedanranta on Näsijärven rannalla sijaitseva tulevaisuuden kaupunginosa, jota kehitetään uudella tavalla yhdessä kaupunkilaisten, yritysten, tutkimuslaitosten ja yhteisöjen kanssa. Kehitysohjelmaa johtaa hankekehitysjohtaja.

Kiinteistöjohtajan päätös delegointisäännön 3.2 mukaisesti.

Päätös

Tampereen kaupunki vuokraa Polar Night Energy Oy:lle sijoitusoikeussopimuksella osoitteesta Tehdaskartanonkatu 24 oikeuden sijoittaa teknisiä koelaitteistoja vanhaan teollisuuskiinteistöön valmistuvaan koelaitos- ja tekniseen tilaan. Laitteiden ja koneistojen käytön tulee palvella kaupungin hallituksen asettamia tavoitteita Hiedanrannan toiminnalle ja aluekehittämiselle.

Sijoitusoikeussopimus on allekirjoitettuna voimassa toistaiseksi alkaen aikaisintaan 1.9.2019 ja kun vuokranantaja kirjallisesti vahvistaa tilan olevan valmis laitteistojen sijoittamiselle. Sopimus on irtisanottavissa molemmin puolisin kuuden (6) kuukauden irtisanomisajoin. Sijoitusoikeuden myöntämishetkellä vuokravastike on nolla euroa. Vuokralainen vastaa kustannuksellaan laitteistojen ja tarvitsemiensa muiden laitteiden asennuksesta ja niihin liittyvistä rakennusteknisistä töistä. Sijoitusoikeuden sekä käytönaikaiset tarkemmat vastuut ja velvoitteet osapuolten välillä sovitaan sijoitusoikeussopimuksessa.

Hiedanrannan kehitysohjelman johtaja Reijo Väliharju valtuutetaan allekirjoittamaan tarvittavat sopimukset.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtajan 2. varahenkilö, asunto-ja kehityspäällikkö Auli Heinävä

Organisaatiotieto

Tampere