§ 731 Telia Finland Oyj:lle vuokratun alueen 837-301-9903-0-V0001 sopimuksen jatkaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:7369/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

10.12.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistösihteeri Marjut Malo-Siltanen, puh. 040 801 6776, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Päätöksen perustelut

Rejlers Finland Oy on anonut Telia Finland Oyj:n toimeksiannosta noin 600 m²:n suuruisen alueen yleiseltä alueelta Härmälän kaupunginosan puistot 301P (837-301-9903-0-V0001, Lepolanpuisto) 28.2.2021 päättyvää vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa jatkettavaksi. Vuokra-alueella sijaitsee matkaviestintukiasema. Vuoden 2020 vuokra on 472,32 euroa ja indeksiin sidottu, indeksilukua 100 vastaava perusvuokra on 24,00 euroa.
  
Nuolialantien pohjoispuolinen Härmälän leirintäalue ympäristöineen on ajoitettu kaavoitusohjelmassa vuosille 2024-2025.

Alueen vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa voitaisiin jatkaa 1.3.2021-31.12.2024 entisin ehdoin paitsi, että tontin vuokra tulisi tarkistaa siten, että 1.3.2021 alkaen uusi perusvuokra on 30,00 euroa (tämänhetkinen vuosivuokra 590,40 euroa).

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

Telia Finland Oyj:lle vuokratun noin 600 m²:n suuruisen alueen yleiseltä alueelta Härmälän kaupunginosan puistot 301P (837-301-9903-0-V0001), 28.2.2021 päättyvän vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa jatketaan 1.3.2021- 31.12.2024.

Tontille vahvistetaan 1.3.2021 alkaen elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951=100) sidotuksi indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 30,00 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 590,40 euroa).
Muu vuokraehdot säilyvät ennallaan.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere