§ 239 Telia Finland Oyj:lle vuokratun alueen yleiseltä alueelta 837-128-9901-0 sopimuksen jatkaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:4049/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

24.2.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistösihteeri Marjut Malo-Siltanen, puh. 040 801 6776, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Päätöksen perustelut

Sitowise Oy on Telia Finland Oyj:n toimeksiannosta pyytänyt noin 21 m²:n suuruisen 31.5.2020 päättyvän telelaitekaapin alueen tilasta yleiseltä alueelta Lapinniemen kaupunginosan kadut 128K (837-128-9901-0-V0001) vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa jatkettavaksi.

Vuoden 2020 vuosivuokra on 196,80 euroa ja vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin.

Vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa voitaisiin jatkaa 1.6.2020 alkaen 10 vuodella siten, että sopimus päättyy 31.5.2030. Tässä yhteydessä sopimuksen perusvuokraa tulisi tarkistaa siten, että se olisi 1.6.2020 alkaen 11,50 euroa (tämän hetkinen vuosivuokra 226,32 euroa). Muut sopimusehdot pysyisivät ennallaan.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

Telia Finland Oyj:lle vuokratun noin 21 m²:n suuruisen telelaitekaapin paikan yleiseltä alueelta (837-128-9901-0-V0001) vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa jatketaan 1.6.2020 alkaen 10 vuodella siten, että sopimus päättyy 31.5.2030.

Alueelle vahvistetaan 1.6.2020 alkaen elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 11,50 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 226,32 euroa) muiden vuokraehtojen pysyessä ennallaan.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere