§ 730 Telia Finland Oyj:lle vuokratun tontin 837-125-666-11 sopimuksen jatkaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:7370/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

10.12.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistösihteeri Marjut Malo-Siltanen, puh. 040 801 6776, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Päätöksen perustelut

Rejlers Finland Oy on anonut Telia Finland Oyj:n toimeksiannosta tontin 837-125-666-11 31.1.2021 päättyvää vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa jatkettavaksi. Tontilla sijaitsee matkaviestintukiasema ja tontin pinta-ala 337 m². Huoltoajot tontille tapahtuu asemakaavan mukaisesti tontin 837-125-666-12 kautta. Vuoden 2020 vuokra on 1491,35 euroa ja indeksiin sidottu, indeksilukua 100 vastaava perusvuokra on 75,78 euroa.

Tontin 837-125-666-11 vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa voitaisiin jatkaa 10 vuodella 1.2.2021-31.1.2031 entisin ehdoin paitsi, että tontin vuokra tulisi tarkistaa siten, että 1.2.2021 alkaen uusi perusvuokra on 85,71 euroa (tämänhetkinen vuosivuokra 1 686,77 euroa).

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

Telia Finland Oyj:lle vuokratun tontin 837-125-666-11, 31.1.2021 päättyvän vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa jatketaan 10 vuodella 1.2.2021- 31.1.2031.

Tontille vahvistetaan 1.2.2021 alkaen elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951=100) sidotuksi indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 85,71 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 1 686,77 euroa).
Muutoin sopimus jatkuu entisin ehdoin.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere