§ 593 Telia Finland Oyj:n ja Telia Towers Finland Oy:n vuokrasopimuksen purkaminen mm. Turtola

Lataa  Kuuntele 

TRE:5640/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

11.9.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistösihteeri Marjut Malo-Siltanen, puh. 040 801 6676, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kiinteistölautakunta (Kila) on päättänyt 26.6.1990, että Telia Finland Oyj:lle ja Telia Towers Finland Oy:lle (ent. Pirkanmaan PTL-Tele) vuokrataan 1.7.1990 alkaen toistaiseksi yhden kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin radiotukiaseman paikat Turtolasta (837-53-5426-3-V0001 ja 837-585-1-57-V0007), Sorsapuistosta (837-120-9904-0-V0003), Messukylästä (837-20-9906-0-V0001), Hallilasta (837-585-1-63-V0003), Peltolammilta (837-585-19-0-V0004), Raholasta (837-233-3036-2-V0001) ja Hämeenpuistosta (837-102-9901-0-V0001). Tukiaseman paikoista on peritty vuosittain vuokraa yhteensä 3 148,48 euroa.

Telia Finland Oyj ja Telia Towers Finland Oy ovat pyytäneet, että vuokrasopimus purettaisiin päättymään 31.12.2019 ja samalla he ovat pyytäneet, että jokaisesta tukiaseman paikasta tehtäisiin määräaikainen vuokrasopimus 1.1.2020 alkaen.

Vuokrasopimus voitaisiin purkaa päättymään yhteisellä sopimuksella 31.12.2019. Jokaisesta tukiaseman paikasta tehtäisiin 10 vuoden määräaikainen vuokrasopimus 1.1.2020 alkaen, paitsi Peltolammin ja Hämeenpuiston paikoista tehtäisiin toistaiseksi voimassa olevat vuokrasopimukset kuuden (6) kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin. Vuokrauksista tehtäisiin erilliset kiinteistöjohtajan päätökset.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

Telia Finland Oyj:lle ja Telia Towers Finland Oy:lle (ent. Pirkanmaan PTL-Tele) vuokrattujen radiotukiasemien paikkojen vuokrasopimus Turtolasta (837-53-5426-3-V0001 ja 837-585-1-57-V0007), Sorsapuistosta (837-120-9904-0-V0003), Messukylästä (837-20-9906-0-V0001), Hallilasta (837-585-1-63-V0003), Peltolammilta (837-585-19-0-V0004), Raholasta (837-233-3036-2-V0001) ja Hämeenpuistosta (837-102-9901-0-V0001) puretaan päättymään 31.12.2019.

Edellä mainituista tukiasemien paikoista tehdään 10 vuoden määräaikaiset vuokrasopimukset 1.1.2020 alkaen, paitsi Peltolammin ja Hämeenpuiston paikoista tehdään toistaiseksi voimassa olevat vuokrasopimukset kuuden (6) kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin. Vuokrauksista tehtäisiin erilliset kiinteistöjohtajan päätökset.

 

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere