§ 667 Tilalla Myllypuro RN:o 2:121 (837-585-2-121) sijaitsevien rakennusten ja maa-alueen vuokraaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:6640/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

29.10.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Maanhankintapäällikkö Ari Kilpi, puh. 050 346 9311, tila-asiantuntija Jori Komulainen, puh. 040 359 2295, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki omistaa Myllypuro-nimisen tilan RN:o 2:121 (837-585-2-121) rakennuksineen. Alueella on voimassa Vuoreksen osayleiskaava, jossa tila on osoitettu kaavamerkinnöillä AP-5 ja VLL-1. Tila aikanaan hankittiin kaupungin omistukseen, koska yksityisessä omistuksessa oleva kiinteistö rakennuksineen rajoittaa tulevaa maankäytön jatkosuunnittelua. Pääsääntöisesti vastaavanlaiset rakennukset puretaan hankinnan jälkeen. Asuinrakennuksen kohtuullinen kunto sekä Vormiston alueen maankäytönsuunnittelun tuleva ajankohta huomioon ottaen, on tarkoituksenmukaista, että alueen rakennukset vuokrattaisiin toistaiseksi voimassa olevalla vuokrasopimuksella. Asuinrakennuksessa on sähkölämmitys. *********on ollut yhteydessä kiinteistötoimeen ja olisi halukas vuokraamaan tilalla olevan asuinrakennuksen (55 m2) sekä varastorakennuksen.

Vuokralle annettavan päärakennuksen käyttötarkoitus on asuminen, jonka vuoksi kiinteistökohteesta laaditaan asuinhuoneiston huoneenvuokrasopimus. Lain asuinhuoneiston vuokrauksesta 1 § 2. mom. mukaan huoneenvuokrasopimuksella voidaan luovuttaa myös maa-alue käytettäväksi huoneiston yhteydessä. Käyttöön luovutettava piha-alue tilasta RN:o 2:121 määritellään vuokrasopimukseen. Vuokralainen huolehtii kustannuksellaan kiinteistön kunnossa- ja ylläpidosta mukaan lukien rakennuksiin kuuluvat kojeet ja laitteet.

Kohde vuokrataan siinä kunnossa ja niillä laittein kuin se esittelyhetkellä oli. Tarkemmat vuokrausehdot määritellään vuokrasopimuksessa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on rakennusten, tilojen ja niihin liittyvien alueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi.

Päätös

********* vuokrataan tilalla Myllypuro RN:o 2:121 (837-585-2-121), sijaitseva asuinrakennus sekä varastorakennus ja noin 4800 m2:n suuruinen maa-alue 1.12.2019 alkaen toistaiseksi vuokralaisen yhden kuukauden ja vuokranantajan kolmen kuukauden irtisanomisajoilla. Vuokranantajan irtisanoessa vuokrasopimuksen irtisanomisaika on kuusi kuukautta, jos huoneiston vuokrasuhde on välittömästi ennen irtisanomista kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään yhden vuoden. Vuokra on 300,00 euroa kuukaudessa. Sähkö-, lämmitys-, jätehuolto- sekä mahdollisista tiemaksuista yms. kiinteistön yläpitokustannuksista kokonaisuudessaan vastaa vuokralainen. Tampereen kaupunki vuokranantajana ei sitoudu tekemään minkään laajuisia korjaus- tai kunnossapitotoimenpiteitä vuokrattaviin rakennuksiin. Tarkemmat vuokrausehdot määritellään vuokrasopimuksessa.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere