§ 744 Tilapäisen käymälän sijoittaminen tontille 837-113-198-2

Lataa  Kuuntele 

TRE:7238/10.00.04/2019

Päätöspäivämäärä

27.11.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöluettelonhoitaja Anita Liecks, puh. 040 806 2685, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi,                                                                   

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki omistaa tontin 837-113-198-2. Tampereen Raitiotie Oy -niminen yhtiö omistaa raitiovaunun kuljettajien käymälän.

”Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 161 §:n mukaan kiinteistön omistaja ja haltija on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon sijoittamisen omistamalleen tai hallitsemalleen alueelle, jollei sijoittamista muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Sama koskee johtoihin liittyviä vähäisiä laitteita, rakennelmia ja laitoksia. Mitä 161 §:ssä säädetään, koskee soveltuvin osin myös kiinteistön, yleisen alueen ja rakennuksen omistajan ja haltijan velvollisuutta sallia kiinteistölle, alueelle tai rakennukseen kiinnitettäväksi tai sijoitettavaksi valaistus-, liikenne- tai telejohtojen kiinnikkeitä, liikennemerkkejä, liikenteen ohjauslaitteita ja opasteita sekä vähäisiä katurakenteen osia (MRL163§).”                                           

Tampereen kaupunki ja yhtiö ovat laatineet sopimuksen, millä perustetaan tilapäinen oikeus sijoittaa tontille 837-113-198-2 raitiovaunun kuljettajien käymälä liitekartan mukaisesti.

Yhtiö on sopimuksen omalta osaltaan allekirjoittanut.

Sopimus on asiakirjoissa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on rasitteiden perustamisesta, muuttamisesta tai poistamisesta.

Päätös

Tonttia 837-113-198-2 koskeva ehdotus sopimukseksi hyväksytään.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere