§ 425 Tilojen alivuokraaminen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä osoitteessa Tursonkatu 4

Lataa  Kuuntele 

TRE:3609/02.07.03/2019

Päätöspäivämäärä

20.5.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tila-asiantuntija Anne Karinen, puh. 050 516 9189, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunginhallitus on antanut lausunnon Pirkanmaan sairaanhoitopiirille maakunnallisen apuvälinekeskuksen perustamisesta ja toteutuksesta (TRE:4612/06.02.00/2018, ote kaupunginhallituksen pöytäkirjasta 29/2018 § 358), koska Pirkanmaan sairaanhoitopiiri oli pyytänyt jäsenkuntiaan käsittelemään maakunnalliseen apuvälinepalveluun sitoutumisesta liitteessä olevan esityksen mukaisesti 1.1.2019 alkaen. Kaupunginhallituksen lausunto perustui kaupunginhallituksen 5.9.2016, §:ssä 8 antamaan lausuntoon PSHP:n suunnitelmasta alueelliseen apuvälinemalliin siirtymisestä.

Tampereen sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kokouksessaan 11/2018 § 132 (TRE:4612/06.02.00.2018), että Tampere liittyy 1.1.2019 alueelliseen apuvälinetoimintaan, jossa uudet perusterveydenhuollon kierrätettävät apuvälineet hankitaan maakunnallisesti yhteiskäyttöön ja aiemmin hankitut ovat myös tarpeen mukaan kierrätettävissä.

Toimia maakunnallisen apuvälinepalvelun asiakaspalveluun soveltuvien tilojen järjestämiseksi jatketaan.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallitus kokouksessaan 1/2019, § 8 päätti että maakunnallinen apuvälinekeskus tulee osaksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin toimintaa ja, että Pirkanmaan sairaanhoitopiiri vastaa tilajärjestelyistä.

Apuvälinekeskusta varten Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on vuokraamassa Takoja Invest Oy:ltä osoitteessa Tursonkatu 4, Tampere sijaitsevat tilat.

Koska maakunnallista apuvälinekeskusta ei ole vielä perustettu, alivuokraa Tampereen kaupunki PSHP:ltä sopimuksen mukaiset tilat samoin ehdoin kuin Takoja Invest Oy on tilat vuokrannut PSHP:lle. Sopimus on voimassa pääsopimuksen päättymiseen asti tai kun toiminnan järjestämisvastuu siirtyy Maakunnalliselle apuvälinekeskukselle.

Takoja Invest Oy:lle maksettavasta vuokrasta vähennetään Pirkanmaan sairaanhoitopiirin käyttöön tulevien tilojen osuus (arvio 180 m2) käyvällä markkinahinnalla.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on rakennusten, tilojen ja niihin liittyvien alueiden vuokraamisesta.

Päätös

Tampereen kaupungin kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmä sitoutuu alivuokraamaan Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä tilat, jotka Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on vuokrannut 1.3.2019 alkaen Takoja Invest Oy:ltä, käytettäväksi apuvälineyksikön toimitilana.

Vuokrattavan tilan pinta-ala on 1920 m2 ja vuokra tilasta on 19 500 euroa kuukaudessa sekä kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Lisäksi vuokralainen maksaa 1 170,00 euroa kuukaudessa ja kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron vuokrasopimusajan (1.9.2019 - 31.12.2027) muutostyöajan (1.3.2019 - 31.8.2019) vuokrista ja pääomavuokraa 5 % arvioidusta remonttikustannuksesta, joka on 705 000 euroa (alv 0 %) vuokrasopimusajan. Lisäksi vuokralainen vastaa vastuujakotaulukon mukaisista kustannuksista.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere