§ 390 Tilojen vuokraaminen Tredu-Kiinteistöt Oy:ltä avopalveluiden käyttöön osoitteessa Hepolamminkatu 10, Tampere

Lataa  Kuuntele 

TRE:3165/02.07.03/2020

Päätöspäivämäärä

19.5.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tila-asiantuntija Taru Kyllästinen, puh. 044 430 9087, etunimi. sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi. sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki on päättänyt vuokrasopimuksensa 31.12.2019
Tredu-Kiinteistöt Oy:n (y-tunnus 2605630-1) kanssa Tampereen
seudun ammattiopisto TREDUN alettua suoraan vuokraamaan tilansa
Tredu-Kiinteistöiltä. Tredun toimipisteissä on edelleen kaupungin
muita toimijoita, joille Tredu-Kiinteistöt ja Tampereen kaupunki
tekevät uudet vuokrasopimukset.

Tampereen kaupunki vuokraa Tredu-Kiinteistöt Oy:ltä yhteensä
noin 111,45 m2:n suuruiset tilat Tredun Hepolamminkadun
toimipisteestä osoitteessa Hepolamminkatu 10, Tampere avo-
palveluiden käyttöön. Avopalveluille vuokrattava pinta-ala
on 105 m2 ja vuokrattavaan pinta-alaan lisätään yhteiskäyttö-
tiloja 6,45 m2. Vuokra-aika alkaa 1.1.2020 ja sopimus on
voimassa toistaiseksi. Irtisanomisaika on molemmin puolin
kuusi kuukautta.

Kokonaiskuukausivuokra on 1.1.2020 alkaen 1.174,32 euroa, johon
lisätään kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero. Kuukausivuokraan
sisältyy pääomavuokra, tonttivuokra, ylläpitovuokra ja
kunnossapitomääräraha.

Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin (1951:10=100) Vuokrantarkistus
suoritetaan vuosittain tammikuun 1. päivänä. Perusindeksinä käytetään
vuoden 2019 lokakuun indeksipistelukua 1975. Ensimmäinen vuokran
tarkistusajankohta on 1.1.2021. Elinkustannusindeksin laskeminen
ei oikeuta vuokralaista vuokranalennukseen.

Muutoin vuokrasuhteessa noudatetaan liitteenä olevan
vuokrasopimuksen ehtoja ja lakia liikehuoneistojen vuokrauksesta.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 25.10.2019 § 4 mukaisesti
asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on rakennusten, tilojen
ja niihin liittyvien alueiden vuokraamisesta.

Päätös

Hyväksytään ja allekirjoitetaan vuokrasopimus, joilla Tampereen
kaupunki vuokraa Tredu-Kiinteistöt Oy:ltä (y-tunnus 2605630-1)
111,45 m2 kokoiset tilat Tredun Hepolamminkadun toimipisteestä
osoitteessa Hepolamminkatu 10, Tampere avopalveluiden käyttöön.

Tilojen vuokra on yhteensä 1.174,32 euroa kuukaudessa, mihin
lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Tilojen vuokra 
sisältää maksettavan pääomavuokran 687,38 euroa kuukaudessa
(alv 0 %), tonttivuokran 59,53 euroa kuukaudessa (alv 0 %),
ylläpitovuokran 324,87 euroa kuukaudessa (alv 0 %) ja kunnossa-
pitomäärärahan 102,54 euroa kuukaudessa (alv 0 %).

Vuokra-aika alkaa 1.1.2020. Sopimus on voimassa toistaiseksi
ja irtisanomisaika on molemmin puolin kuusi kuukautta.
Tarkemmat vuokrausehdot määritellään vuokrasopimuksessa.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere