§ 409 Tilojen vuokraaminen Tredu-Kiinteistöt Oy:ltä osoitteessa Pallotie 5, Ylöjärvi

Lataa  Kuuntele 

TRE:7802/02.07.03/2019

Päätöspäivämäärä

26.5.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tila-asiantuntija Taru Kyllästinen, puh. 044 430 9087, etunimi. sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi. sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki on päättänyt vuokrasopimuksensa
Tredu-Kiinteistöt Oy:n (y-tunnus 2605630-1) kanssa
Tampereen seudun ammattiopisto TREDUN alettua suoraan
vuokraamaan tilansa Tredu-Kiinteistöiltä. Tredun toimi-
pisteissä on edelleen kaupungin muita toimijoita, joille
Tredu-Kiinteistöt ja Tampereen kaupunki tekevät uudet
vuokrasopimukset.

Tampereen kaupunki vuokraa Tredu-Kiinteistöt Oy:ltä
yhteensä noin 97,57 m2:n suuruiset tilat Tredun Ylöjärven
toimipisteestä osoitteessa Pallotie 5, Ylöjärvi työväenopiston
käyttöön. Työväenopistolle vuokrattava pinta-alaon 84 m2 ja
vuokrattavaan kokonaispinta-alaan lisätään yhteiskäyttötiloja
13,57 m2. Vuokra-aika alkaa 1.1.2020. Sopimus on voimassa
toistaiseksi ja irtisanomisaika on molemmin puolin kuusi kuukautta.

Kuukausivuokra on 1.1.2020 alkaen 1.226,92 euroa, johon
lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Kuukausivuokraan
sisältyy pääomavuokra, tonttivuokra, ylläpitovuokra ja
kunnossapitomääräraha.

Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin (1951:10=100) Vuokrantarkistus
suoritetaan vuosittain tammikuun 1. päivänä. Perusindeksinä käytetään
vuoden 2019 lokakuun indeksipistelukua 1975. Ensimmäinen vuokran
tarkistusajankohta on 1.1.2021. Elinkustannusindeksin laskeminen
ei oikeuta vuokralaista vuokranalennukseen.

Muutoin vuokrasuhteessa noudatetaan liitteenä olevan
vuokrasopimuksen ehtoja ja lakia liikehuoneistojen vuokrauksesta.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 25.10.2019 § 4 mukaisesti
asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on rakennusten, tilojen
ja niihin liittyvien alueiden vuokraamisesta.

Päätös

Hyväksytään ja allekirjoitetaan vuokrasopimus, jolla Tampereen
kaupunki vuokraa Tredu-Kiinteistöt Oy:ltä (y-tunnus 2605630-1)
97,57 m2 kokoiset tilat Tredun Ylöjärven toimipisteestä
osoitteessa Pallotie 5, Ylöjärvi työväenopiston käyttöön.

Tilojen vuokra on yhteensä 1.226,92 euroa kuukaudessa, mihin
lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Tilojen vuokra 
sisältää maksettavan pääomavuokran 820,87 euroa kuukaudessa
(alv 0 %), tonttivuokran 65,11 euroa kuukaudessa (alv 0 %),
ylläpitovuokran 251,18 euroa kuukaudessa (alv 0 %) ja kunnossa-
pitomäärärahan 89,76 euroa kuukaudessa (alv 0 %).

Vuokra-aika alkaa 1.1.2020. Sopimus on voimassa toistaiseksi
ja irtisanomisaika on molemmin puolin kuusi kuukautta.
Tarkemmat vuokrausehdot määritellään vuokrasopimuksessa.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere