§ 398 Tilojen vuokraaminen Tredu-kiinteistöt Oy:ltä osoitteessa Hepolamminkatu 10, Tampere opetuspalveluiden käyttöön

Lataa  Kuuntele 

TRE:7804/02.07.03/2019

Päätöspäivämäärä

26.5.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tila-asiantuntija Taru Kyllästinen, puh. 044 430 9087, etunimi. sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi. sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki on päättänyt vuokrasopimuksensa 31.12.2019
Tredu-Kiinteistöt Oy:n (y-tunnus 2605630-1) kanssa Tampereen
seudun ammattiopisto TREDUN alettua suoraan vuokraamaan tilansa
Tredu-Kiinteistöiltä. Tredun toimipisteissä on edelleen kaupungin
muita toimijoita, joille Tredu-Kiinteistöt ja Tampereen kaupunki
tekevät uudet vuokrasopimukset.

Tampereen kaupunki vuokraa Tredu-Kiinteistöt Oy:ltä yhteensä
noin 123,55 m2:n suuruiset tilat Tredun Hepolamminkadun
toimipisteestä osoitteessa Hepolamminkatu 10, Tampere
opetuspalveluiden käyttöön. Opetuspalveluille vuokrattava
pinta-ala on 116,4 m2 ja vuokrattavaan pinta-alaan lisätään
yhteiskäyttötiloja 7,15 m2. Vuokra-aika alkaa 1.1.2020 ja
sopimus on voimassa toistaiseksi. Irtisanomisaika on molemmin
puolin kuusi kuukautta.

Kokonaiskuukausivuokra on 1.1.2020 alkaen 1.301,82 euroa, johon
lisätään kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero. Kuukausivuokraan
sisältyy pääomavuokra, tonttivuokra, ylläpitovuokra ja
kunnossapitomääräraha.

Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin (1951:10=100) Vuokrantarkistus
suoritetaan vuosittain tammikuun 1. päivänä. Perusindeksinä käytetään
vuoden 2019 lokakuun indeksipistelukua 1975. Ensimmäinen vuokran
tarkistusajankohta on 1.1.2021. Elinkustannusindeksin laskeminen
ei oikeuta vuokralaista vuokranalennukseen.

Muutoin vuokrasuhteessa noudatetaan liitteenä olevan
vuokrasopimuksen ehtoja ja lakia liikehuoneistojen vuokrauksesta.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 25.10.2019 § 4 mukaisesti
asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on rakennusten, tilojen
ja niihin liittyvien alueiden vuokraamisesta.

Päätös

Hyväksytään ja allekirjoitetaan vuokrasopimus, joilla Tampereen
kaupunki vuokraa Tredu-Kiinteistöt Oy:ltä (y-tunnus 2605630-1)
123,55 m2 kokoiset tilat Tredun Hepolamminkadun toimipisteestä
osoitteessa Hepolamminkatu 10, Tampere opetuspalveluiden käyttöön.

Tilojen vuokra on yhteensä 1.301,82 euroa kuukaudessa, mihin
lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Tilojen vuokra 
sisältää maksettavan pääomavuokran 762,00 euroa kuukaudessa
(alv 0 %), tonttivuokran 66,00 euroa kuukaudessa (alv 0 %),
ylläpitovuokran 360,15 euroa kuukaudessa (alv 0 %) ja kunnossa-
pitomäärärahan 113,67 euroa kuukaudessa (alv 0 %).

Vuokra-aika alkaa 1.1.2020. Sopimus on voimassa toistaiseksi
ja irtisanomisaika on molemmin puolin kuusi kuukautta.
Tarkemmat vuokrausehdot määritellään vuokrasopimuksessa.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere