§ 761 Tipotien osittainen vuokraaminen Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle

Lataa  Kuuntele 

TRE:7652/02.07.03/2020

Päätöspäivämäärä

21.12.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöpäällikkö Jyrki Miettinen, puh. 040 173 0234, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtajan 1. varahenkilö, maankäyttöpäällikkö Heli Toukoniemi, puh. 040 806 4007, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunginvaltuusto päätti 16.3.2020, että kaupungin ja Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (PSHP) mielenterveys- ja päihdepalvelut yhdistyvät. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri hyväksyi päätöksen omassa kokouksessaan 16.3. Integraatiossa osa Tampereen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalveluita siirtyy PSHP:n psykiatrian toimialueen vastuulle vuoden 2021 alusta lähtien. 

Tampereen kaupunki ja Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ovat neuvotelleet Tipotien sosiaali- ja terveysaseman (rak. nro 99510) tilojen vuokraamisesta, osoitteesta Tipotie 4, 33240 Tampere. Vuokrattavien tilojen yhteenlaskettu pinta-ala on noin 1 449 m2, josta jyvitettyjen yhteiskäyttötilojen osuus on 358 m2. Vuokrattavien tilojen käyttötarkoituksena on sosiaali- ja terveysalan toiminta. Tiloja ei ole tarkistusmitattu eikä vuokra ole pinta-alaperusteinen. Vuokra-aika ja vuokranmaksuvelvollisuus alkavat 1.1.2021. Vuokrasopimus on toistaiseksi voimassa oleva ja irtisanomisaika on molemmin puolin kaksi (2) vuotta. Sopimushetkellä vuokrakohteen pääomavuokra on 24 670,00 euroa kuukaudessa sisältäen tonttivuokran. 

Pääomavuokran lisäksi vuokralainen sitoutuu maksamaan ylläpitovuokraa, jota vastaan vuokranantaja järjestää kohteen ylläpitopalvelut vuokrasopimuksen liitteenä olevien vastuujakotaulukon mukaisesti. Arvioperusteinen ylläpitovuokra on sopimuksen alkaessa 3 621,00 euroa kuukaudessa. Pysäköintipaikan kappalehinta on sopimuksen alkaessa 32,00 euroa kuukaudessa. Vuokriin lisätään laskutettaessa kulloinkin voimassa oleva arvonlisäveron määrä. Muutoin vuokrasuhteessa noudatetaan liitteenä olevan vuokrasopimuksen ehtoja ja lakia liikehuoneistojen vuokrauksesta.

Sopimus jää hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle, koska julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016 hankintalaki) 9 § 1 momentin 1) kohdan mukaan lakia ei sovelleta maan, olemassa olevien rakennusten tai muun kiinteän omaisuuden hankintaan tai vuokraukseen.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on rakennusten, tilojen ja niihin liittyvien alueiden vuokraamisesta.

Päätös

Tampereen kaupunki vuokraa Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle tiloja Tipotien sosiaali- ja terveysasemalta (rak. nro 99510), osoitteessa Tipotie 4, 33240 Tampere. Vuokrattavien tilojen käyttötarkoituksena on sosiaali- ja terveysalan toiminta. Tipotien sosiaali- ja terveysaseman vuokrattavien tilojen yhteenlaskettu pinta-ala on noin 1 449 m2, josta jyvitettyjen yhteiskäyttötilojen osuus on 358 m2. Tiloja ei ole tarkistusmitattu eikä vuokra ole pinta-alaperusteinen. Vuokra-aika ja vuokranmaksuvelvollisuus alkavat 1.1.2021. Vuokrasopimus on toistaiseksi voimassa oleva ja irtisanomisaika on molemmin puolin kaksi (2) vuotta.

Allekirjoitus

Maankäyttöpäällikkö Heli Toukoniemi, kiinteistöjohtajan 1. varahenkilö

Organisaatiotieto

Tampere