§ 493 Toimitilan vuokraaminen Evergreen Farm Oy:lle osoitteessa Tehdaskartanonkatu 16

Lataa  Kuuntele 

TRE:4221/02.07.03/2019

Päätöspäivämäärä

17.6.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tila-asiantuntija Jori Komulainen, puh. 040 359 2295, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Evergreen Farm Oy on pyytänyt saada vuokrata lisävarastotilaa Hiedanrannan vanhalta teollisuusalueelta varastokäyttöön osoitteesta Tehdaskartanonkatu 16. Tilojen käytöstä on neuvoteltu yhteistyössä Hiedanrannan kehitysohjelman kanssa, eikä tilojen määräaikainen käyttö vaikuta muiden alueen toimijoiden tilakäyttöihin.

Kohteena oleva nk. Muovitehdas-rakennus on kiinteistökehityksen kohteena, josta on tapauskohtaisesti harkiten mahdollista vuokrata määräaikaisesti varasto- tai hallitilaa. Vuokrattava huoneisto on kooltaan yhteensä noin 229 m2:n suuruinen. Vuokralainen on tietoinen, että rakennus on vanha, sekä todennut huoneiston laitteineen olevan siinä kunnossa kuin paikalliset olosuhteet huomioon ottaen voidaan vaatia ja hyväksyy sen siinä kunnossa kuin se esittelyhetkellä oli. Tilojen käytöt ovat tilapäisluonteisia ja nopeisiin tilamuutoksiin on varauduttava, mikä huomioidaan irtisanomisajassa.

Vuokra-aika alkaisi 15.6.2019 ollen voimassa määräaikaisena enintään 31.12.2019 saakka. Vuokralainen hyväksyy vuokrauksen mahdollisen päättämisen osapuolten molemmin puolisin kahden viikon irtisanomisajoin, mikäli kaupunki tulisi tarvitsemaan varastotilaa omaan käyttöönsä sopimuksen keston aikana. Vuokrauksen jatkumisesta päätetään erikseen ja mahdollisuuksien mukaan.

Vuokran määrä on 893,10 euroa kuukaudessa, johon lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero (vuokraushetkellä 24 %).

Vuokralainen vastaa itse mahdollisesta jätehuollosta, eikä vuokrakohteessa saa säilyttää esimerkiksi pakkausjätettä. Kiinteistön sähkön tai veden käytöstä peritään erillinen maksu tai vuokraa korotetaan, mikäli niiden käyttötarvetta myöhemmin erikseen ilmenee. Lukitusmuutoksista tulee sopia etukäteen vuokranantajan kanssa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on rakennusten, tilojen ja niihin liittyvien alueiden vuokraamisesta.

Päätös

Tampereen kaupunki vuokraa Evergreen Farm Oy:lle noin 229,0 m2:n suuruiset varastotilat osoitteesta Tehdaskartanonkatu 16. Tilan käyttötarkoitus on varastointi, eikä tilaa saa käyttää muuhun käyttötarkoitukseen ilman vuokranantajan kirjallista hyväksyntää.

Vuokra-aika alkaa 15.6.2019 ollen voimassa enintään 31.12.2019 saakka molemminpuolisin kahden viikon irtisanomisajoin. Kiinteistön ollessa kehityksen alaisena on varauduttava nopeisiinkin tilamuutoksiin. Vuokra-ajan mahdollisesta jatkamisesta sekä myöhemmistä käytön ehdoista päätetään erikseen ja mahdollisuuksien mukaan.  

Vuokra on 893,10 euroa kuukaudessa, johon lisätään arvonlisävero. Vuokralainen vastaa tilaan kohdistuvasta jätehuollosta. Kiinteistön sähkön ja veden käytöstä sovitaan erikseen, mikäli niiden käytölle myöhemmin tulee tarvetta. Tarkemmat tilan käyttöehdot määritellään vuokrasopimuksessa.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere