§ 642 Toimitilan vuokraaminen Fintras Oy:lle osoitteesta Tehdaskartanonkatu 28

Lataa  Kuuntele 

TRE:6155/02.07.03/2019

Päätöspäivämäärä

15.10.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tila-asiantuntija Jori Komulainen, puh. 040 359 2295, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kiinteistöjohtajan päätöksellä 2.4.2019 § 301 on Fintras Oy:lle vuokrattu osoitteesta Tehdaskartanonkatu 24 varastotilaa 1.2.2019 alkaen toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella.

Vuokralaisen kanssa on myöhemmin neuvoteltu mahdollisen lisätilan järjestämisestä alueelta etenkin talvikauden ajaksi komponenttien kasausta ja säilyttämistä varten. Kyseinen toiminta ei sellaisenaan ole täysin mahdollista nykyisissä tuotannon varastotiloissa. Vuokralainen on ilmoittanut haluavansa vuokrata lisätilaa viereisestä Paja-nimisestä rakennuksesta, josta oli vapautunut noin 50 m2:n suuruinen tila.

Tilan vuokra nykyisellä rakennuskohteen vuokratasolla on 375,00 euroa kuukaudessa, johon lisätään arvonlisävero. Teknisestä toteutuksesta johtuen sähkön osuus sisällytetään arviona toistaiseksi vuokraan. Myöhemmin mahdolliseen kohdekohtaiseen alamittaukseen siirtyminen ja energian laskutus sovitaan erikseen. Tilat vuokrataan siinä kunnossa kuin ne esittelyhetkellä oli ja vuokralainen hyväksyy tämän. Kohteeseen ei suoriteta vuokran alkamisen aikaan muita muutostöitä kuin valaisimien kytkentä vuokranantajan kustannuksella. Myöhemmistä mahdollisista muutostöistä sovitaan etukäteen erikseen.

Vuokra-aika alkaa 1.10.2019 ollen voimassa toistaiseksi kolmen kuukauden molemmin puolisin irtisanomisajoin. Uudesta erillisestä toimitilavuokrasta voidaan periä vakuus, jonka toimittamisesta sovitaan vuokrasopimuksessa. Vuokraukseen sovelletaan voimassa olevaa lakia liikehuoneiston vuokrauksesta.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on rakennusten, tílojen ja niihin liittyvien alueiden vuokraamisesta.

Päätös

Tampereen kaupunki vuokraa Fintras Oy:lle noin 50 m2:n suuruisen lisätoimitilan osoitteesta Tehdaskartanonkatu 28 alkaen 1.10.2019 tuotannon harjoittamiseen. Sopimus on toistaiseksi voimassa kolmen kuukauden molemmin puolisin irtisanomisajoin. Vuokra on 375,00 euroa kuukaudessa, johon lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Vuokralaisen on toimitettava kolmea verollista vuokrakuukautta vastaavan suuruinen vakuus. Tila vuokrataan siinä kunnossa kuin se esittelyhetkellä oli. Muutostöistä sovitaan erikseen. 

Tarkemmat vuokrausehdot määritellään vuokrasopimuksessa.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere