§ 211 Toimitilan vuokraaminen Sporty World Oy:ltä Kauppi Sports Centerin tiloista osoitteessa Kuntokatu 17

Lataa  Kuuntele 

TRE:1465/02.07.03/2019

Päätöspäivämäärä

19.2.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tila-asiantuntija Taru Kyllästinen, puh. 044 430 9087, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kaupungin tehtävänä on järjestää tiloja palveluverkkojen käyttöön. Neuvotteluissa on tullut esille, että kouluille on tarve saada lisää liikuntatiloja, ja tämän lisäksi iltakäytössä olevien liikuntatilojen harrastajamäärä on kasvussa.

Sporty World Oy ja Tampereen kaupunki ovat neuvotelleet Sporty World Oy:n hallinnoimissa Kauppi Sports Centerin tiloissa, osoitteessa Kuntokatu 17, 33520 Tampere, sijaitsevien kolmen (3) monitoimikentän, joukkuepukuhuoneiden, urheiluvälinevaraston, katsomon sekä niihin liittyvien yhteistilojen vuokraamisesta. Tilojen yhteispinta-ala on noin 4 730 m2 .

Sopimus on voimassa ajan 1.8.2019 - 31.7.2022. Sopimusta voidaan jatkaa kahden vuoden optiokaudella.

Vuokrakohteen käyttäjänä toimii Tampereen kaupungin Liikunta- ja nuorisoyksikkö.

Vuokran määrä on 60 000 euroa kuukaudessa ja siihen lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero (sopimuksen tekohetkellä 24 %). Viivästyskorko määräytyy korkolain 4 a §:n mukaisesti. Vuokralainen sitoutuu käyttämään tiloja arvonlisäverolaissa määritetyllä tavalla jatkuvasti vähennykseen oikeuttavaan toimintaan.

Vuokra sidotaan viralliseen elinkustannusindeksiin (1950:10 = 100) täysimääräisesti siten, että perusindeksinä käytetään lokakuun 2018 indeksilukua 1960 ja tarkistusindeksinä kunkin vuoden lokakuun indeksiä. Tarkistettu vuokra saadaan, kun tarkistusindeksi jaetaan perusindeksillä ja kerrotaan perusvuokralla (60 000 euroa). Tarkistus suoritetaan kerran vuodessa ja tarkistettua vuokraa laskutetaan 1. tammikuuta lähtien. Ensimmäisen kerran vuokra tarkistetaan vuodelle 2021.

Vuokra pitää sisällään infopalvelut ja perussiivouskulut (ml. kulut, jotka aiheutuvat yksittäisten otteluiden ja pienimutoisten tapahtumien siivouksesta) sekä vesi-, sähkö- ja lämmityskustannuksista aiheutuvat kulut. Sporty World Oy on kuitenkin oikeutettu laskuttamaan Tampereen kaupunkia erikseen sovitusta tarpeellisesta lisäsiivouksesta, joka on aiheutunut sopimuskohteen tavanomaisen käytön ylittävästä käytöstä.

Muista sopimusehdoista, kuten tilojen ja välineiden käytöstä, palveluista, tilojen käyttöoikeuksista, tapahtumien järjestelyjen vaatimista erillissopimuksista ja kaikista muista tilojen käyttöön liittyvistä järjestelyistä, vastuista ja velvoitteista on tarkemmin sovittu osapuolten välisessä vuokrasopimuksessa.

Päätös

Hyväksyn ja allekirjoitan Kauppi Sports Centerin tiloissa osoitteessa Kuntokatu 17 sijaitsevien tilojen vuokrasopimuksen Sporty World Oy:n ja Tampereen kaupungin välillä.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere