§ 550 Toimitilan vuokrasopimuksen ehtojen muuttaminen - Sopimusvuori r.y.

Lataa  Kuuntele 

TRE:5307/02.07.03/2020

Päätöspäivämäärä

15.9.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tila-asiantuntija Jori Komulainen, puh. 040 359 2295, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kiinteistöjohtajan päätöksellä § 188 10.4.2017 Sopimusvuori r.y.:lle on vuokrattu Kartano-nimisestä rakennuksesta (Tehdaskartanonkatu 38) toimitilaa yhdistyksen toiminnanharjoittamista varten. Vuokrauksen ja toiminnan käynnistämisen yhteydessä vuokralaiselle on luovutettu käyttöön yhteistyössä Hiedanrannan kehitysohjelman kanssa 2. kerroksen tilojen lisäksi myös 1. kerroksen kahvilatilat yht. 89 neliötä. Vuokrasopimuksen liitteeksi tulisi päivittää pohjakuvakartta havainnollistamaan hallittavia tiloja.

Päivityksen yhteydessä on neuvoteltu vuokralaisen kanssa, ettei hallinnan tarkastuksella ole vaikutusta vuokraan tai vakuuteen ja kahvilan osuuteen sovelletaan samoja irtisanomisaikoja kuin muiden vuokratilojen osalta (3 kk) irtisanomisen kuitenkaan muuttamatta perittävän vuokran tai vakuuden määrää sopimukselta. Vuokralaisella säilyy vastuu huolellisesta ja siististä ylläpidosta, kuten ylläpidon ja käytön ehdoista on sovittu vuokrasopimuksessa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on rakennusten, tilojen ja niihin liittyvien alueiden vuokraamisesta.

 

Päätös

Sopimusvuori r.y.:n 21.4.2017 allekirjoitettua vuokrasopimusta päivitetään pohjakuvaliitteen osalta havainnollistamaan tosiasiallisesti hallittavia tiloja ja vuokrauksen ehdoiksi muutetaan, ettei tehty hallinnan tarkastus tai mahdollinen irtisanomistilanne muuta perittävän vuokran tai vakuuden määrää. Muilta osin vuokrasopimuksen ehdot säilyvät ennallaan ja myös kahvilatilan osuutta koskee molemminpuolinen kolmen (3) kuukauden irtisanomisaika.

 

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere