§ 13 Tontin 837-107-128-117 (Pyynikinrinne) vuokrasuhteen uusiminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:216/10.00.03/2021

Päätöspäivämäärä

12.1.2021

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Asunto Oy Pirkankatu 41- nimiselle yhtiölle on ollut vuokrattuna tontti 837-107-128-117 toukokuun 1. päivä 1971 alkaneeseen vuokrasopimukseen 14.4.1978 tehdyn siirtomerkinnän perusteella.

Tontin 837-107-128-117, Pirkankatu 41, pinta-ala on 824 m² ja asemakaavan mukainen rakennusoikeus 330 k-m². Tontin vuokra vuonna 2020 oli 434,40 euroa.

Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy 30.4.2021. Vuokralainen on ilmoittanut olevansa halukas uusimaan vuokrasuhteen.

Tontti 837-107-128-117 on voimassa olevan asemakaavan mukainen asuinrakennusten korttelialuetta oleva tontti, joten vuokrasuhteen uusimiselle ei ole estettä. Vuokrasuhdetta tulisi jatkaa uudella vuokrasopimuksella uusituin vuokraehdoin asunto- ja maapolitiikan linjauksia noudattaen.

Ottaen huomioon tontin sijainti, pinta-ala, rakennusoikeus sekä vastaavanlaisten tonttien aiempi hinnoittelu saadaan tontin tämänhetkiseksi vuosivuokraksi 5 544 euroa (pääoma-arvo 138 600 euroa) ja elinkustannusindeksiin sidotuksi indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 280,57 euroa vuodessa. Hinnoittelussa on käytetty 420 euron kerrosneliömetriarvoa ja 4 %:n vuokranmääräytymiskorkoa (indeksiluku 1976 pistettä/heinäkuu 2020). Vuokrasuhteen voimassaoloaikaa tulisi jatkaa 50 vuodella 30.4.2071 asti.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma-arvo on alle 200 000 euroa tai jos asunto- ja kiinteistölautakunta tai palvelualueen johtaja on vahvistanut vuokrauksessa ja muussa luovutuksessa noudatettavat perusteet.

Päätös

Asunto Oy Pirkankatu 41- nimiselle yhtiölle vuokratun tontin 837-107-128-117 vuokrasuhdetta jatketaan uudella vuokrasopimuksella 50 vuoden ajaksi (1.5.2021 - 30.4.2071).

Tontin 837-107-128-117 elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951=100) sidotuksi indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi vahvistetaan 1.5.2021 alkaen 280,57 euroa vuodessa.

Muutoin vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia vuokraehtoja.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere