§ 505 Tontin 837-109-969-2 vuokraaminen Ranta-Tampellan Putkikeräys Oy:lle

Lataa  Kuuntele 

TRE:4251/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

17.8.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistösihteeri Marjut Malo-Siltanen, puh. 040 801 6776, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Ranta-Tampella Putkikeräys Oy on pyytänyt saada vuokrata 1010 m²:n suuruisen tontin IX-969-2 (837-109-969-2, Naistenlahti). Tontti on ET-12 Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialue, jolle saa rakentaa jätelajien putkijärjestelmän koonta-asemaa varten. Tontin rakennusoikeus on 400 k-m².

Tontille tulisi vahvistaa luovutusehdot ja vuokrata tontti Ranta-Tampella Putkikeräys Oy:lle.

Ottaen huomioon tontin pinta-ala, käyttötarkoitus ja yleinen hintataso saadaan tontin IX-969-2 tämänhetkiseksi vuosivuokraksi 2.121,00 euroa sekä indeksiin sidotuksi indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 107,77 euroa vuodessa (v. 2019 keski-indeksi 1968 pistettä). Tontin pääoma-arvon 35.350,00. Vuokran määrittelyssä on käytetty 35 euron neliömetriarvoa.

Vuokra-aika alkaisi 1.9.2020 ja päättyisi 31.8.2050 sekä muut vuokraehdot olisivat tavanomaiset.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

Ranta-Tampellan Putkikeräys Oy:lle vuokrataan 1010 m²:n suuruinen tontti IX-969-2 (837-109-969-2, Naistenlahti) jätelajien putkijärjestelmän koonta-asemaa varten.

Tontille vahvistetaan elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951=100) sidotuksi indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 107,77 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 2.121,00 euroa).

Vuokra-aika alkaa 1.9.2020 ja päättyy 31.8.2050. Muut vuokraehdot ovat tavanomaiset.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere