§ 244 Tontin 837-121-346-3 vuokra-ajan jatkaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:1249/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

25.2.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

********* on ollut vuokrattuna tontti 837-121-346-3 alun perin toukokuun 1. päivänä 1970 alkaneella vuokrasopimuksella tammikuun 13. päivänä 1975 ja helmikuun 2. päivänä 1977 tehtyjen siirtomerkintöjen perusteella. Kiinteistötoimelle esitettyjen asiakirjojen mukaan vuokraoikeus kuuluu nyt yksin *********

Tontin 837-121-346-3 pinta-ala on 941 m² ja asemakaavan mukainen/asemakaavasta tulkittu rakennusoikeus 211 k-m². Tontin vuosivuokra vuonna 2019 oli 509,72 euroa.

Vuokrasopimuksen voimassaoloaika päättyy 30.4.2020. Vuokralainen on pyytänyt, että vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa jatkettaisiin.

Tontti 837-121-346-3 on voimassa olevan asemakaavan ja tonttijaon mukainen rekisteritontti, joten vuokrasuhteen jatkamiselle ei ole estettä. Vuokrasuhdetta tulisi jatkaa uudella vuokrasopimuksella uusituin vuokraehdoin.

Ottaen huomioon tontin sijainti, pinta-ala, rakennusoikeus sekä vastaavanlaisten tonttien aiempi hinnoittelu saadaan tontin tämänhetkiseksi vuosivuokraksi 3.986,00 euroa ja elinkustannusindeksiin sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 202,85 euroa vuodessa. Vuokrasuhteen voimassaoloaikaa tulisi jatkaa 50 vuodella 30.4.2070 asti.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma-arvo on alle 200 000 euroa tai jos asunto- ja kiinteistölautakunta tai palvelualueen johtaja on vahvistanut vuokrauksessa ja muussa luovutuksessa noudatettavat perusteet.

Päätös

*********  vuokratun tontin 837-121-346-3 vuokrasuhdetta jatketaan uudella vuokrasopimuksella 1.5.2020 -30.4.2070.

Tontin 837-121-346-3 elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi vahvistetaan 1.5.2020 alkaen 202,85 euroa vuodessa (tämän hetkinen vuosivuokra 3.986,00 euroa).

Muuten vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia vuokraehtoja.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere