§ 301 Tontin 837-121-355-1 vuokra-ajan jatkaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:495/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

3.4.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tontti-insinööri Jori Alanko, puh. 041 730 1457, etunimi.sukunimi@tampere.fi, Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

********* on ollut vuokrattuna tontti 837-121-355-1 alun perin toukokuun 1. päivänä 1970 alkaneeseen vuokrasopimukseen elokuun 9. päivänä 1996 tehdyn siirtomerkinnän perusteella. Tontin 837-121-355-1 pinta-ala on 888 m² ja asemakaavan mukainen/asemakaavasta tulkittu rakennusoikeus 245 k-m². Tontin vuosivuokra vuonna 2019 oli 293,04 euroa.

Vuokrasopimuksen voimassaoloaika päättyy 30.4.2020. Vuokralainen on pyytänyt, että vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa jatkettaisiin.

Tontti 837-121-355-1 on voimassa olevan asemakaavan ja tonttijaon mukainen rekisteritontti, joten vuokrasuhteen jatkamiselle ei ole estettä. Vuokrasuhdetta tulisi jatkaa uudella vuokrasopimuksella uusituin vuokraehdoin.

Tontin vuokrassa otetaan huomioon Kekkosentien meluvalli niiltä osin (230 m²) kun se on selkeästi todettavissa tiealueeksi. Tontin eteläreuna on myös kaavassa mevs-13 merkinnällä joka on meluestettä, sen hoitoa ja kunnossapitoa varten varattu alueen osa.

Ottaen huomioon tontin sijainti, pinta-ala, missä on huomioitu Kekkosentien meluvallin alle jäänyt osuus, rakennusoikeus sekä vastaavanlaisten tonttien aiempi hinnoittelu saadaan tontin tämänhetkiseksi vuosivuokraksi 3.568,00 euroa ja elinkustannusindeksiin sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 181,60 euroa vuodessa. Vuokrasuhteen voimassaoloaikaa tulisi jatkaa 50 vuodella 30.4.2070 asti.

Mainittakoon, että vuokralaisella ei ole hallinta-oikeutta Kekkosentien melurakenteiden alle jääneeseen 230 m2:n suuruiseen alueeseen, vaan sopimuksen mukainen hallintaoikeus kohdistuu karttaliitteen mukaiseen 658 m2:n suuruiseen alueeseen.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma-arvo on alle 200 000 euroa tai jos asunto- ja kiinteistölautakunta tai palvelualueen johtaja on vahvistanut vuokrauksessa ja muussa luovutuksessa noudatettavat perusteet.

Päätös

*********vuokratun tontin 837-121-355-1 vuokrasuhdetta jatketaan uudella vuokrasopimuksella 1.5.2020 -30.4.2070.

Vuokran määrittelyssä otetaan huomioon, että tontista on otettu Kekkosentien melurakenteiden käyttöön 230 m2:n suuruinen alue.

Tontin 837-121-355-1 elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi vahvistetaan 1.5.2020 alkaen 181,60 euroa vuodessa (tämän hetkinen vuosivuokra 3.568,00 euroa).

Sopimuksen mukainen hallintaoikeus kohdistuu karttaliitteen mukaiseen 658 m2:n suuruiseen alueeseen.

Muuten vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia vuokraehtoja.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere