§ 302 Tontin 837-121-385-130 vuokra-ajan jatkaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:2285/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

3.4.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

*********ollut vuokrattuna tontti 837-121-385-130 alun perin 1.5.1970 alkaneen vuokrasopimuksen sekä 13.5.1998 ja 6.8.2018 kirjattujen vuokraoikeuksien perusteella.

Tontin 837-121-385-130 pinta-ala on 754 m² ja asemakaavan mukainen rakennusoikeus 355 k-m². Tontin vuokra vuonna 2019 oli 475,72 euroa.

Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy 30.4.2020. Vuokralainen on ilmoittanut olevansa halukas jatkamaan vuokrasuhdetta.

Tontti 837-121-385-130 on voimassa olevan asemakaavan mukainen asuinrakennusten korttelialuetta oleva tontti, joten vuokrasuhteen jatkamiselle ei ole estettä. Vuokrasuhdetta tulisi jatkaa uudella vuokrasopimuksella uusituin vuokraehdoin asunto- ja maapolitiikan linjauksia noudattaen.

Ottaen huomioon tontin sijainti, pinta-ala, rakennusoikeus sekä vastaavanlaisten tonttien aiempi hinnoittelu saadaan tontin tämänhetkiseksi vuosivuokraksi 5.723 euroa (pääoma-arvo 143.075 euroa) ja elinkustannusindeksiin sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 290,80 euroa vuodessa. Hinnoittelussa on käytetty 403 euron kerrosneliömetriarvoa ja 4 %:n vuokranmääräytymiskorkoa (indeksiluku 1968 pistettä/v. 2019). Vuokrasuhteen voimassaoloaikaa tulisi jatkaa 50 vuodella 30.4.2070 asti.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma-arvo on alle 200 000 euroa tai jos asunto- ja kiinteistölautakunta tai palvelualueen johtaja on vahvistanut vuokrauksessa ja muussa luovutuksessa noudatettavat perusteet.

Päätös

*********vuokratun tontin 837-121-385-130 vuokrasuhdetta jatketaan uudella vuokrasopimuksella 50 vuoden ajaksi (1.5.2020 - 30.4.2070).

Tontin 837-121-385-130 elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi vahvistetaan 1.5.2020 alkaen 290,80 euroa vuodessa.

Muutoin vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia vuokraehtoja.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere