§ 31 Tontin 837-123-531-1 vuokra-ajan jatkaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:8131/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

7.1.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Asunto Oy Viinikankatu 8, Tampere -nimiselle yhtiölle on ollut vuokrattuna tontti 837-123-531-1 (os. Viinikankatu 8) alun perin toukokuun 1. päivänä 1970 alkaneeseen vuokrasopimukseen Maanmittauslaitoksessa 8.11.2017 kirjatun vuokraoíkeuden siirron perusteella. Tontin 837-123-531-1 pinta-ala on 1119 m² ja asemakaavan mukainen/asemakaavasta tulkittu rakennusoikeus 448 m². Tontin vuosivuokra vuonna 2019 oli 603,68 euroa.

Vuokrasopimuksen voimassaoloaika päättyy 30.4.2020. Vuokralainen on pyytänyt, että vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa jatkettaisiin.

Tontti 837-123-531-1 on voimassa olevan asemakaavan ja tonttijaon mukainen rekisteritontti, joten vuokrasuhteen jatkamiselle ei ole estettä. Vuokrasuhdetta tulisi jatkaa uudella vuokrasopimuksella uusituin vuokraehdoin.

Ottaen huomioon tontin sijainti, pinta-ala, rakennusoikeus sekä vastaavanlaisten tonttien aiempi hinnoittelu saadaan tontin tämänhetkiseksi vuosivuokraksi 5.614,00 euroa ja elinkustannusindeksiin sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 285,69 euroa vuodessa. Vuokrasuhteen voimassaoloaikaa tulisi jatkaa 50 vuodella 30.4.2070 asti.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma-arvo on alle 200 000 euroa tai jos asunto- ja kiinteistölautakunta tai palvelualueen johtaja on vahvistanut vuokrauksessa ja muussa luovutuksessa noudatettavat perusteet.

Päätös

Asunto Oy Viinikankatu 8, Tampere -nimiselle yhtiölle vuokratun tontin 837-123-531-1 vuokrasuhdetta jatketaan uudella vuokrasopimuksella 1.5.2020 -30.4.2070.

Tontin 837-123-531-1 elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi vahvistetaan 1.5.2020 alkaen 285,69 euroa vuodessa (tämän hetkinen vuosivuokra 5.614,00 euroa).

Muuten vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia vuokraehtoja.

 

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere