§ 143 Tontin 837-123-543-158 vuokra-ajan jatkaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:7972/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

24.1.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Asunto-osakeyhtiö Kurjentaipale -nimisellä yhtiöllä on ollut vuokrattuna tontti 837-123-543-158 (os. Kurjentaival 39) alun perin toukokuun 1. päivänä 1970 alkaneella vuokrasopimuksella. Mainittakoon, että em. vuokrasopimuksella on ollut vuokrattuna samalle vuokralaiselle myös tontti 837-123-543-157.

Tontin 837-123-543-158 pinta-ala on 1022 m2 ja asemakaavan mukainen/asemakaavasta tulkittu rakennusoikeus 260 m². Tontin vuosivuokra vuonna 2019 oli 1.147,04 euroa.

Vuokrasopimuksen voimassaoloaika päättyy 30.4.2020. Vuokralainen on pyytänyt, että vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa jatkettaisiin.

Tontti 837-123-543-158 voimassa olevan asemakaavan ja tonttijaon mukainen rekisteritontti, joten vuokrasuhteen jatkamiselle ei ole estettä. Vuokrasuhdetta tulisi jatkaa uudella vuokrasopimuksella uusituin vuokraehdoin.

Ottaen huomioon tontin sijainti, pinta-ala, rakennusoikeus sekä vastaavanlaisten tonttien aiempi hinnoittelu saadaan tontin tämänhetkiseksi vuosivuokraksi 4.217,00 euroa ja elinkustannusindeksiin sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 214,60 euroa vuodessa. Vuokrasuhteen voimassaoloaikaa tulisi jatkaa 50 vuodella 30.4.2070 asti.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma-arvo on alle 200 000 euroa tai jos asunto- ja kiinteistölautakunta tai palvelualueen johtaja on vahvistanut vuokrauksessa ja muussa luovutuksessa noudatettavat perusteet.

Päätös

Asunto-Osakeyhtiö Kurjentaipale -nimiselle yhtiölle vuokratun tontin 837-123-543-158 vuokrasuhdetta jatketaan uudella vuokrasopimuksella 1.5.2020 -30.4.2070.

Tontin 837-123-543-158 elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi vahvistetaan 1.5.2020 alkaen 214,60 vuodessa (tämän hetkinen vuosivuokra 4.217,00 euroa).

Muuten vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia vuokraehtoja.

 

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere