§ 109 Tontin 837-123-552-197 vuokra-ajan jatkaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:7847/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

21.1.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

********* on ollut vuokrattuna tontti 837-123-552-197 alun perin toukokuun 1. päivänä 1970 alkaneeseen vuokrasopimukseen Tampereen Käräjäoikeudessa 20.11.2003 ja Maanmittauslaitoksessa 13.1.2016 kirjattujen vuokraoikeuden siirtojen perusteella. Tontin 837-123-552-197 pinta-ala on 680 m2 ja asemakaavan mukainen/asemakaavasta tulkittu rakennusoikeus 238 m2. Tontin vuosivuokra vuonna 2019 oli 369,00 euroa.

Vuokrasopimuksen voimassaoloaika päättyy 30.4.2020. Vuokralainen on pyytänyt, että vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa jatkettaisiin.

Tontti 837-123-552-197 voimassa olevan asemakaavan ja tonttijaon mukainen rekisteritontti, joten vuokrasuhteen jatkamiselle ei ole estettä. Vuokrasuhdetta tulisi jatkaa uudella vuokrasopimuksella uusituin vuokraehdoin.

Ottaen huomioon tontin sijainti, pinta-ala, rakennusoikeus sekä vastaavanlaisten tonttien aiempi hinnoittelu saadaan tontin tämänhetkiseksi vuosivuokraksi 3.350,00 euroa ja elinkustannusindeksiin sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 170,48 euroa vuodessa. Vuokrasuhteen voimassaoloaikaa tulisi jatkaa 50 vuodella 30.4.2070 asti.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma-arvo on alle 200 000 euroa tai jos asunto- ja kiinteistölautakunta tai palvelualueen johtaja on vahvistanut vuokrauksessa ja muussa luovutuksessa noudatettavat perusteet.

Päätös

********* vuokratun tontin 837-123-552-197 vuokrasuhdetta jatketaan uudella vuokrasopimuksella 1.5.2020 -30.4.2070.

Tontin 837-123-552-197 elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi vahvistetaan 1.5.2020 alkaen 170,48 vuodessa (tämän hetkinen vuosivuokra 3.350,00 euroa).

Muuten vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia vuokraehtoja.

 

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere